třída Londýn

8. ročník

třídní učitelka: Petra Mitická

asistentka učitele: Pavla Hanáková

delegát z řad rodičů a jeho zástupce: Janka Beranová,  Jana Tauchmanová