Škola za dob rodičů aneb vánoční divadelní tržiště v zelené třídě

Zveřejněno v , autor Mirka Kellovská

Děti ze zelené třídy 2.trojročí připravilo v rámci divadelního tržiště představení pro rodiče. Tímto představením dostali dárek všichni rodiče nejen ze zelené třídy.

Jak to všechno vzniklo a jak probíhaly přípravy?

Asi před půl rokem jsme se domluvili, že děti z 2.trojročí připraví pro mladší i starší děti a pro rodiče divadelní představení. V zelené jsme dlouho váhali, jaké téma zvolíme. Rozhodnutí padlo až několik málo týdnů před plánovaným termínem představení :-).
Přišel 17.listopad a děti dostaly za „domácí úkol“ pohovořit s rodiči, jak se jim změnil život po Sametové revoluci. Co nám/jim demokracie přinesla, co jim vzala.
Děti přinesly z domova mnoho úžasných historek a hodně jsme se při vyprávění zážitků nasmáli. Bylo vidět, že tohle téma děti zajímá.
A téma představení bylo na světě!
Děti si odhlasovaly, že chtějí připravit divadelní představení/scénky ze života jejich rodičů.
I mě téma nadchlo, a jak se ukázalo po představení, pobavili se i ostatní rodiče a učitelé, dokonce i děti z jiných tříd, malé i ty velké.
Děti znaly příběhy z dob školy v době socialismu z vyprávění svých rodičů. Vybraly si ty situace, které chtějí zdramatizovat a během pár dní bylo divadlo hotové.
Atmosféře divadla pomohla také sbírka předmětů z doby před listopadem. poklady přinesly děti od rodičů, zapojili se i učitelé. Divadlo jsme hráli v prostředí výstavy, která byla opravdu velkolepá.
A navíc, jedna dívka ze zelené třídy mluví rusky! A krásně. Děti řekly, že je ruština krásná…
A na co jsme si zahráli? Skládali jsme slib jisker i pionýrů, jeli jsme na ROH rekreaci, stáli jsme ve frontě na maso i ovoce, soutěžili jsme v soutěži Puškinův památník, dívali jsme se na Nedělní chvilku poezie, nacvičovali jsme spartakiádu, absolvovali jsme nácvik branného cvičení, učili jsme se rusky abecedu i básničku, podívali jsme se do 1.třídy na hodinu čtení i počtů, skákali jsme gumu a hráli čáru o céčka, mávali jsme mávátky na 1.máje a projel i alegorický vůz s budovatelskými hesly. Děti si scénky připravily skoro samy… A celým představením se jako rudá niť táhla počítačová prezentace, kterou si připravili a komentovali kluci, kteří nechtěli být herci, ale komentátory a technickým zázemím.
Podle mě vzniklo velmi povedené představení, za které patří dětem a velké díky a poklona! Díky patří také za zapůjčení pokladů v podobě sešitů, žákovských knížek, plynových masek, vlajek, bust politických představitelů, knih, časopisů, magnetofonů, aktovek, penálů, ozdob na stromeček atd., atd.
Snad bude atmosféra vidět i z fotek, viz níže.
Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii Zelená třída. Zde je stálý odkaz článku.