Reference rodičů

 Můj syn přestoupil po třech letech klasické školy do Montessori na Beránku. Zájem učitelů učit a zájem dětí se učit je zřejmý. Děti zde  nepřežívají, děti zde žijí! A rády.. není to žádná věda, hlavně otevřené srdce, zdravá mysl a neutuchající nadšení. Nikdy snad nedocením tu dřinu učitelů a oceňuji, že zde jsou rodiče SKUTEČNĚ vítáni a mohou se stát součástí – nejen vzdělávacího – procesu. Přijďte i vy a poznejte, nebude se vám chtít odejít, stejně jako mému synovi, když jsem ho vyzvedávala po prvním „zkušebním“ dni a on mě prosil „mami, můžu tu ve škole ještě zůstat?“ Co víc si přát..   

(matka dítěte ve II. rojročí)

________________________________________

Když jsem stála před rozhodnutím, kam zařadit naší první dceru do školy, moje volba byla jasná – Na Beránek do Montessori. Školka Montessori, kterou dcera navštěvovala celé 4 roky, byla báječná a já věřila, že úzká spolupráce s ZŠ Na Beránku nám dopřeje stejné pozitivní zkušenosti. A v tom jsem se nezklamala.

Školu mohu vřele doporučit všem rodičům, kteří chtějí, aby  jejich děti rády chodily do školy a byly šťastné. V současné době mám na škole již obě
dcery a je radost se dívat, jak se rozvíjejí  učí a jsou spokojené. Milují chodit do školy… i vy můžete toto říci o svých dětech???

Individuální přístup, otevřenost a přívětivost ke každému , ať je to dítě, rodič, učitel či návštěvník je samozřejmostí. To, že dítě zná všechny učitele, naopak učitelé znají děti, navzájem spolu komunikují  střetávají při různých činnostech je na denním pořádku. Děti se cítí ve škole stejně bezpečně,  jako doma. Nemají žádný problém oslovit dospělého, zeptat se na cokoliv, reagovat, diskutovat a pohybovat se napříč celou školou bez obav.

To vše mi dnes připadá naprosto samozřejmé, ale vím, že takto to není na všech školách. Velice si toho vážím a těším se  spolu s dětmi, že jsou  právě Na Beránku v Montessori. Mohou si na vlastní kůži užívat klidnou pozitivní přátelskou atmosféru naší školy.
Já jako matka oceňuji velmi profesionální, ale zárověň přátelský přístup celého účetelského týmu. I já se cítím ve škole velmi příjemně a cítím se být její součástí.
(matka dětí v prvním a ve druhém trojročí)
______________________________________________

Před 5 lety jsem stála před rozhodnutím, jak své dítě dále vzdělávat a začalo velké hledání, uvědomění si co mne na škole štvalo jako dítě a co nechci aby má dcera prožila a co nechci jako rodič prožívat. Nechci nahrazovat paní učitelku a doma  vypracovávat úkoly, kterým nerozumím ani já ani dítě, volat známým a snažit se dítě vyprostit z pro něj neřešitelné situace. Děsilo mne vyprávění, jak celá rodina a přátelé hledají řešení úkolů. Osobně si myslím že v takové situaci rodina supluje práci učitele. Tedy můj postoj je, že učitel má dítěti vysvětlit, naučit (říkejme tomu jak chceme), tedy dítě má ze školy pochopit! Ano pochopit, ne se naučit  podat výkon a nechápat. 

Jsem velice ráda že i ve státním školství existuje montessori pedagogika, která děti nechá v jejich tempu pochopit, prožít, zažít učivo. V Montessori na Beránku Vaše dítě nezažije stres z písemek, ale i tak je kladen důraz na jeho zodpovědnost k učení! Jde o otevřený vztah jak ve škole, tak v rodině. Máme vrozenou zodpovědnost a na tom tato škola staví. Pokud nechcete aby Vaše dítě něco tzv. našprtalo, v písemce potvrdilo a pak zapomnělo pošlete Vaše dítě do Montessori. Zde pochopí, naučí se použít a především, nebude ráno vstávat s nechutí do školy. Jako rodičům Vám doporučím nesrovnávejte! To je základní kámen, každý jsme jiný a nejsme schopni se naučit novou dovednost v daném termínu. Děkuji, že to zde tak není. Pokud váháte, přečtěte si prosím brožuru Mýty ve vzdělávání a jistě pochopíte o čem zde píši. 

Jsem ráda. že mé děti nejsou vystaveny srovnání a je v nich podporována přirozená vůle učit se (bez této vůle bychom nemluvili, nechodili,….) Jediné, co mne napadá je matematika, je to nádherná logická věda a k výsledku vede mnoho cest, ne jen jedna, kterou dětem vnucuje učitel a ostatní bere za opisování. Se svými dětmi jsem díky montessori pedagogice prožila spousty nádherných situací a otevřely se mi obzory, jelikož každý mozek funguje jinak a dospěje v matematice ke stejnému výsledku, ale jinak. Děkuji učitelům za spousty skvělých prožitků, které jsem přes své děti mohla prožít. Přeji všem rodičům odvahu k oprostění se od srovnání  a nechat děti prožít učivo ZŠ.
 
(matka dětí v prvním a ve druhém trojročí)
_________________________________________


Jsme velmi rádi, že náš syn má možnost, navštěvovat tuto školu (ZŠ Montessori, Na Beránku). Vidíme, že každé dítě tu má šanci se vzdělávat podle svých možností a schopností a přesto a nebo právě proto, každé také cítí, že je plnohodnotnou součástí celku. Podpora zdravého sebevědomí a hlavně učení dětí převzetí zodpovědností sám za sebe již od nejmladších nás uchvacuje. Také komunikace mezi školou a rodiči je naprosto výjmečná. Pro nás to není – tady škola a tady doma -, ale je to propojený organismus. Velice obdivuji práci a nadšení celého školního týmu, který se o vzdělávání dětí stará!

(rodiče dítěte v prvním trojročí)
_________________________________________


Dnešní prvňáci přijdou na trh práce nejspíš okolo roku 2030. Znalosti, případně odborné dovednosti budou v té době ještě více komoditou než jsou dnes – v mnoha oblastech dostane práci dostane ten, kdo nabídne nižší cenu, tj. bude ochotný pracovat za míň. Daleko více než v minulosti bude třeba kreativita, samostatnost, sociální dovednosti. ZŠ Montessori na Beránku patří k menšině škol, které děti na život v 21.století připravují. 

(otec dítěte v prvním trojročí)
_________________________________________

Naše škola se mi líbí kvůli tomu, ze „neubíjí“ individualitu a talenty našich detí, naopak je podporuje. Také podporuje jejich přirozenou zvídavost a zodpovědnost. Mam pocit, ze jakákoliv akce školy má smysluplný záměr,aby se učili co nejvíce o světě v co nejširším rozpětí, je dost těžké to slovy popsat.

Také jsem šťastná, ze učitelé mají rádi naše děti a opravdu je berou jako rovnocenné partnery s kterými vše probírají, i na  konzultačních hodinách (na „normální“ škole třídní schůzky, neboli schůzky, kde učitel probírá s rodičem, co dítěti jde a co ne)  je přítomno také dítě, které se může ke všemu vyjádřit. Komunikace je velmi otevřená, plna důvěry. 

Dále si děti mohou vybrat, co ten den chtějí dělat, na co mají ten den „chuť“. A to je skvělé, protože je práce baví. Abych dala jeden konkrétní příklad: Učitel(ka) má v planu dělat prezentaci (vysvětlení) nějakého učiva a zeptá se dětí,  kdo chce na prezentaci přijít, tak ať se dostaví. Jelikož v dětech není ubita jejich přirozená zvídavost, přijdou na prezentaci, ale ne většinou všichni, třeba 5 dětí, učitel(ka) si s nimi sedne na koberec a vysvětluje jim látku do té doby dokud ji děti opravdu pochopi, mohou se zeptat na cokoliv. Když už ji chápou ,jdou samostatně pracovat a pak již dají hotovou práci učitelce ke kontrole. Pokud tam má dítě chybu, učitelka neřekne:“Podívej tady máš chybu!“ Učitelka řekne:“Podívej se na tohle ještě jednou, jestli to mas správně…“ a dítě jde a samo si tu určitou část zkontroluje a samo se snaží najít tu chybu, z které se poučí, protože si ji najde samo ,pochopí,proc ji tam má a jak je to správně. Pokud nenajde a neví,učitelka mu to samozřejmě vysvětlí. Ostatní děti, které na prezentaci nešly, dělaly jinou práci, kterou měly rozdělanou od minule a nechtěli ji třeba přerušovat, chtěli ji nejdříve dokončit. Pak mají další termín,který jim učitelka nabídne na vysvětlení učiva. Ty termíny jsou 2 nebo 3, to přesně nevím, každopádně každé dítě se k prezentaci dostane a každé dítě umí veškerou látku.

Každé dítě má svůj učební plán, který v určitém časovém obdob musí splnit a samo si to koriguje a organizuje. Učitelka pak kontroluje,jestli si plán plní. Samozřejmě u malých dětí učitelka pomáhá.

Ve škole je samozřejmě spousta dalších věcí, nejen práce samostatná, ale i spolupráce v týmech atd. atd.   Je to velmi těžké takhle ve zkratce popsat.

Každopádně jsem se školou nanejvýš spokojená a mého syna moc baví, a to je pro mě nejdůležitější!
(matka dítěte ve druhém trojročí)
_________________________________________


Myslím, že ZŠ na Beránku je unikátní v tom, v jakém rozsahu zde Montessori funguje.  Díky množství tříd, personálu i žáků má naprosto jiné možnosti, než většina montessori škol může mít. Většinou bývá jedna nebo dvě třídy při klasické ZŠ, které často ani nemají potřebnou podporu vedení školy. Tady, v takovém kolektivu, a při vzájemné podpoře, vznikla a rozvíjí se opravdu kvalitní montessori škola.

Děti se tu vzdělávají přirozeně podle svého tempa, informace získávají nenásilně a bez drilu, přesto (nebo spíš právě proto) jejich znalosti nezaostávají za znalostmi dětí z běžných škol, ba naopak, často je převyšují.  Nikdo a nic neubíjí jejich přirozenou zvídavost a je v nich pěstováno zdravé sebevědomí. Samozřejmě se v dětech pěstuje  i smysl pro povinnost a sebekázeň. 

Navíc škola pro mě není „jen školou“, je místem, kam chodí rády nejen moje děti, ale i já. Mám ráda naše učitele, asistenty, ostatní rodiče… Kdo chce, najde tu přátele nebo si „jen“ potyká s ostatními- všichni se znají, když si vyzvedávají děti, zdrží se na kus řeči, scházjí se na mimoškolních akcích. Kdo chce a může, pomáhá, když je potřeba (každý má možnost se více či méně zapojit do chodu školy). Učitelé mi nepřipomínají klasické učitele, nebazírují na nesmyslech, ale řeší skutečně podstatné věci, a když je potřeba, jsou ochotni pomoci- většinou fungují nad rámec běžných povinností učitele a vím, že se na ně můžu spolehnout. Poradí, pomůžou, mohu s nimi řešit jakýkoliv problém (ať se týká školy nebo ne). Neustále se vzdělávají, tráví ve škole i školní přípravou mnoho času a výborně komunikují. Děti a jejich potřeby skutečně vnímají a zajímají se o ně i jejich rodiče.  Vyhovuje mi, že pojetí Montessori na této škole je „moderní“ a přizpůsobené potřebám dětí dnešní doby, tedy jde o celostní přístup k pedagogice. 

(matka dítěte v prvním trojročí)

4 odpovědi na Reference rodičů

 1. Luboš říká:

  To se za tento program stydíte, nebo jak mám chápat, že ani u jednoho příspěvku není autor. Nebo je autorem jen jedna osoba ? Prosím o vysvětlení.

 2. Kamila Šimberská říká:

  Reference rodičů jsou s ohledem na jejich děti anonymní. Originály referencí máme. Pokud Vás zajímají podrobnosti, domluvte si schůzku, rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy.

 3. Lenka Puková říká:

  Hezký den, paní Šimberská,
  jmenuji se Lenka Puková a mám syna ve 3.tř. monte ve Zlíně. I my rodiče jsme se hodně spřátelili, naše děti i my jsme nadšení, děti se těší do školy. Oceňuji respektující přístup, kde je jedno kdo jak rychle myslí, počítá, ale důležitější je, být dobrý člověk s přirozenou úctou a respektem k druhým a okolí 😄Chceme udělat projekt, na jehož základě by se otevřel 2.stupeň státní ZŠ. Ráda bych si domluvila začátkem dubna s panem ředitelem Na Beránku schůzku a náhled do vyučování 2.st. Mohla bych Vás pozvat na kafíčko, byla byste ochotná se podělit o i nfo k rozjetí spolku rodičů? Zajímal by mne hlavně 2.stupeň, jak jste se podíleli..Máme ředitelku zš, která by ráda realizovala alternativním vzdělání 1. i 2.st. Už jsem připravovala práci pro odbor školství, ale před 9 lety se nenašel ředitel( ka), který by tou cestou chtěli jít..
  děkuji s pozdravem Lenka Puková

 4. Karin Korčáková říká:

  Dobrý den, doporučuji se na náhledu domlouvat přímo s kolegyní katerina.kozakova@zsmontessori.net, která Vám bude umět zodpovědět i dotazy týkající se založení a fungování spolku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *