Projekt „Odpady“ v oranžové třídě

Zveřejněno v , autor Jitka Plechatová

V rámci projektu děti zjišťovaly, co do kterého druhu tříděného odpadu patří a nepatří a jak se tříděný odpad dále recykluje. Informace pak ve skupinkách prezentovaly ostatním. Během našich tvůrčích recyklovaných dílniček si děti vyráběly květináče z pet lahví, květiny z obalů od vajec, pet náušnice či peněženky z tetrapacků. Výtvarničili jsme pomocí pet lahví. Uklízeli jsme naši školní zahradu. Vypravili jsme se na průzkum do sběrného dvora. Při návštěvě spalovny v Malešicích děti na vlastní oči viděly, co se v Praze děje se směsným odpadem vyhozeným do běžné popelnice. Na závěr jsme vykopali různé druhy odpadu, které jsme loni zakopali na naší školní zahradě, a vyhodnotili téměř rok trvající pokus s rozkládáním.

Fotografie z projektu „Odpady“

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny", Oranžová třída. Zde je stálý odkaz článku.