Školní vzdělávací program

Výňatek ze školního vzdělávacího programu Cesta – Montessori naleznete zde, kompletní ŠVP je k nahlédnutí u ředitele školy.