Jak můžete pomoci

Budujeme školu, do které se žáci, učitelé i rodiče těší. Zároveň školu, která je pro druhé příkladem, jak vytvořit místo, ve kterém mají děti od šesti do patnácti let příležitost skutečně rozvinout své vrozené dary a kde se naučí samostatnému, šťastnému životu a získají klíčové dovednosti pro fungování v 21.století.

Z příspěvků státu a rodičů totiž pokryjeme pouze část nákladů potřebných na provoz a především rozvoj naší školy. Potřebujeme pomoci především s financováním nákupu pomůcek, rozšiřováním prostor, vybavením tříd, mimoškolních aktivit dětí, vzděláváním našich učitelů a též projektu Přírodní zahrada. Finanční dary můžete zasílat na náš trasparentní účet: 2700467567/2010. Jakékoli dotazy ohledně finančních darů směrujte na předsedkyni sdružení, Kateřinu Kozákovou, tel.: 602 236 984 nebo  e-mail: predseda@zsmontessori.net .

Kromě finančních darů nám můžete pomoci těmito dalšími způsoby:

  1. Můžete pomoci svými dovednostmi. Zde je seznam prací, které jsou v naší škole momentálně k dispozici.
  2. V tomto dokumentu najdete seznam věcí, které potřebujeme pro výuku, chod školy nebo mimoškolní projekty – ať už to jsou vrtačky, hoblíky či šroubováky pro kroužky kutilů, počítače pro školní filmové studio či třeba zemina pro naši zahradu.
  3. Máte-li například možnost pozvat nás na zajímavou exkurzi, kontaktujte nás. Uvítáme i tipy na zajímavé akce nebo výlety.
  4. Pokud máte konkrétní návrhy a nabídky, prosím, obraťte se přímo na KONTAKTY.