O škole

Jak to v naší škole vypadá?

Podívejte se krátké filmy s názvem Dobrá škola, u nás je natočená část  „Učitel“.

http://www.dobra-skola.cz/

Jak  vše vzniklo?

Kdysi okolo přelomu tisíciletí začalo paní ředitelku a paní učitelky v MŠ Montessori Modřany trápit, co odpovědět rodičům budoucích prvňáčků na otázku, zda existuje v Modřanech na Montessori MŠ také navazující Montessori ZŠ. Chtěli totiž svým dětem umožnit vzdělávat se touto metodou dále. Paní ředitelka podnikla určité kroky, ale v té době  ještě nebylo pro dotažení myšlenky směřující ke vzniku školy to „správné klima“.

Čas dozrál teprve koncem roku 2004……. Několik nadšených lidí z řad rodičů a pedagogů opět oprášilo myšlenku založení školy. Stalo se tak po návštěvě Montessori školy ve Švýcarsku. A protože nadšení bylo opravdu velké, mohlo vše začít. Po prvotních nesnázích, např. najít vedení školy nakloněné Montessori programu, jsme měli cestu otevřenou……


Zúčastnili jsme se Mezinárodní Montessori konference v Praze, kde jsme navázali spolupráci s Montessori školou v Kladně.
V prosinci 2004 jsme už s panem ředitelem ZŠ a MŠ Na Beránku v Pertoldově ulici a paní učitelkou uspořádali schůzku rodičů budoucích prvňáčků. Představili jsme jim fungující třídy v Kladně a seznámili je s hlavními výhodami této metody, ale i s úskalími vzniku nové třídy. V lednu 2005 rodiče zapsali do 1. třídy 20 dětí.

A dnes?

Všechny ročníky(od školního roku 2012/13 již šest) Montessori tříd sídlí v zrekonstruovaném pavilónu ZŠ a MŠ Na Beránku. Mezi rodiči se našli nadšení pomocníci a rádci, díky jejichž aktivitě vzniklo občanské sdružení Montessori Modřany a tyto www stránky. Pokračujeme ve spolupráci s kolegyněmi v kladenské škole a v modřanské školce, ale i s dalšími. Účastníme se mezinárodních konferencí, stáží, exkurzí, spolupracujeme s panem Clausem Kaulem. Od školního roku 2012/13 a 2013/14 budou všechny děti pracovat ve smíšených třídách po trojročích.  Prostory našeho křídla jsou vybaveny originálními i námi vytvořenými pomůckami a další se průběžně tvoří. Díky Sdružení se rodiče i děti setkávají i na mnoha mimoškolních akcích.

Co je našim cílem?

Naši cílem je vytvořit ve státní škole příjemné klima, tvořené nejen prostředím, ale hlavně skvělými lidmi – pedagogy a asistenty. Tento celek má provést děti prvním a druhým stupněm základní školy s úsměvem na tvářích, radostí ze vzájemného potkávání se, trávením času spolu ne vedle sebe.  Zároveň chceme připravit děti na střední školu či učiliště tak, aby samy věděly, co je pro ně nejvhodnější, o co mají zájem a kam se chtějí v životě ubírat. Nejen rodiče své děti, ale děti samy se mají dobře znát!

Není naším cílem připravovat děti na víceletá gymnázia, spíše se snažíme nabídnout program, ve kterém by děti na základní škole zůstávaly a užívaly si 9 příjemných školních let, na která budou celý život vzpomínat.

Abychom mohli tento cíl plnit, potřebujeme velkou podporu ze strany vedení školy i ze strany rodičů. Podporu zdaleka nejen finanční a materiální, ale především podporu ve formě důvěry v děti a program, pro který jste se rozhodli.

Na všechny děti, které k nám stále přicházejí se moc těšíme……

Kolektiv Montessori učitelů, asistentů a vychovatelů Na Beránku