Návštěva učitelů v rámci konfence Inkluzivní vzdělávání v programu Montessori a Začít spolu Na Beránku

Zveřejněno v , autor Mirka Kellovská
V rámci konference o inkluzivním vzdělávání, kterou pořádala společnost Eduin, se do Montessori tříd přišlo podívat asi 10 učitelů, kteří se zajímali nejen o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou začleněné ve třídách mezi ostatními dětmi, ale i o způsob výuky, výchovy, hodnocení, spolupráci s rodiči a další způsoby práce v Montessori Na Beránku.
Děkuji dětem ze 7. a 9. ročníku, kteří pomohli s provázením učitelů třídami a podali přesné informace o práci v nich.
Po prohlídce práce ve třídách jsme odpovídali na mnoho dotazů všech učitelů.
Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.