Kreativní partnerství

Od listopadu 2016 do června 2017 začínají 3 třídy pracovat v projektu Kreativní partnerství.

Více informací o projektu najdete na  stránkách projektu nebo na stránkách projektu našich dětí.

Asolvovaly jsme semináře, ve kterých jsme se seznámily s hlavními principy práce, která nás čeká, a na kterou se už moc těšíme.

V listopadu 2016 jsme se sešly s koordinátorkou programu, která nás navštívila ve škole a domluvili jsme na tématu, které dětmi za pomoci vybraného umělce zpracují během druhého pololetí v prvním cyklu projektu. V červnu čeká každou třídu nějaká forma prezentace své práce pro rodiče a spolužáky, případně pro širší veřejnost.

Druhý cyklus proběhne od září roku 2017 do ledna roku 2018. I z tohoto cyklu budou všechny tři třídy nabízet výstup ve formě prezentace.

Jsme velmi zvědavé na průběh i výsledek práce v projektu.

Mirka Kellovská, Karin Korčáková a Míša Klímová