Bibliobus Oskar

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Na pozvání Monteklubu zavítal Na Beránek bibliobus Městské knihovny v Praze Oskar. Jeho sympatická posádka nás seznámila s možnostmi půjčování knížek, cédéček i her a uvnitř bibliobusu potom se systémem vyhledávání, objednávání a také vracení !!! knížek. Někteří Monteklubáci využili hned nabídky zařídit si legitimaci, na kterou si mohou půjčovat knihy ve všech pobočkách Městské knihovny v Praze.

Dozvěděli jsme se také, že v naší republice fungují pouze čtyři bibliobusy. O to víc si můžeme vážit toho, že bibliobus Oskar bude pravidelně zajíždět před naši školu a jeho služeb budou moci využít děti i dospělí. Poprvé to bude již ve čtvrtek 5.3. 2015 v době od 13.00 do 15.00.

Martina Jesenská

fotografie

termíny návštěv bibliobusu v naší škole

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny", Zájmové kluby. Zde je stálý odkaz článku.