Aktualizace fotogalerie s tránek tříd

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Tak jako každý školní rok, i tento je bohatý na různé události. Děti získávají plno zážitků jednak ve škole, jednak při mimoškolních aktivitách i s rodiči. Všechny tyto aktivity jsou navíc provázány, často rodiče pomáhají při adaptačním pobytu nebo na zimních pobytech i školách v přírodě, zúčastňují se výuky a svou činností ji podporují, pomáhají na zahradě…

Chodíme s dětmi pravidelně do divadel, kin, na jiné nejen kulturní akce (Hurá do opery, Jeden svět, besedy s odborníky ve škole i mimo školu, lezecká stěna, bruslení, cyklovýlety, výlety za historií, exkurze do spalovny, sběrného dvora. meteorologická stanice, výzkumného ústavu…)

Každý rok spolek Montessori cesta pořádá dva jarmarky,  semináře, přednášky pro veřejnost, sportovní akce, pracuje se na zahradě. V Monteklubu se koná o Vánocích Vánoční dílna, na jaře Velikonoční. Krom toho děti stále něco tvoří- ať už v rámci projektů nebo výuky ve třídách, tak v Monteklubu.  Jejich výrobky jsou průběžně vystavovány v prostorách montessori Na Beránku.

Učitelé ve spolupráci se spolkem Montessori cesta pořádají dvakrát do roka tzv. Rodičovský večer, kdy se rodiče mohou stát dětmi a zjistit, jakým způsobem probíhá výuka v našich třídách.

Jak je vidět, akcí je tolik, že nestíháme záznamy o nich včas zveřejňovat, ale na aktualizacích pracujeme vždy, když nám čas dovolí.

Ve fotogalerii v těchto dnech přibývají fotografie a pracuje se i na stránkách jednotlivých tříd.

 

 

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.