Závěr školního roku v naší škole byl velmi netradiční…

Zveřejněno v , autor Mirka Kellovská

Závěr školního roku jsme letos přespávali ve škole.

Všechny děti se sešly u ohniště na zahradě, připravily oheň a potom odešly na představení divadla fyziky ÚDIF z Brna. Po úžasném představení plném pokusů a překvapení jsme si opekli buřty, zazpívali si a připravili jsme si pelíšky ve třídách.

Budoucí čtvrťáky potom čekalo překvapení. Poslepu se museli přemístit do horního patra, kam budou od září chodit. Provázeni spolužáky, přemísťováni sedmáky po schodech a přivítáni budoucími spolužáky v prvním patře přímo ve svých třídách (červené, zelené a fialové) se stali čtvrťáky. Na závěr se chvilku setkali společně s učiteli a asistenty a popovídali si.

Překvapení čekalo i budoucí sedmáky. Ti absolvovali mnohem delší cestu kolem školy také poslepu. Po krkolomné trase, připravené budoucími osmáky, se dostali až do své budoucí sedmé třídy, kde je přivítaly děti i učitelé.

Poslední akcí netradičního závěru školního roku bylo předávání vysvědčení v noci v pyžamech.

https://plus.google.com/photos/113889008664451253420/albums/6037358451605673217

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.