Zápis z třídní schůzky 1. C – 4. 10. 2010 + další info

Zveřejněno v , autor Montessori

Zápis z třídní schůzky 4. 10. 2010

 

1. Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomáhají a podporují nás.
2. Rozvrh – je již ustálený – VV + HV v pátek, TV v úterý a čtvrtek, AJ v pondělí a ve středu (placeno jen to, co lektorka odučí – odpadlé hodiny se proto nenahrazují). Zbylé peníze tak budeme moci čerpat v dalším pololetí.
3. Informace můžete sledovat na webových stránkách http://pertoldova.webzdarma.cz a www.zsmontessori.net
4. Omlouvání dětí – ráno v den nepřítomnosti („sms“ na mobil) nebo zavolat do kabinetu na tel. číslo 244402412 – linka 21 (volit ihned po ohlášení záznamníku). Absenci je nutné zapsat do záznamníčku (děti předloží omluvenku v den návratu po nemoci…).
5. Školní řád byl s dětmi projednán v rámci třídních pravidel.
6. Referendum o zrušení či ponechání školních svačinových automatů
7. Sběr papíru proběhne 11. a 12. 11. 2010
8. Mléčné „kreditky“ je možno pořídit u paní učitelky Smíškové
9. I tento rok probíhá akce „Ovoce do škol“
10. Objednávání obědů – doma přes víkend vybrat z jídelníčku a v pondělí donést papírek s dny a čísly obědů
11. Volby – 15. 10. a 16. 10. (15. 10. musíme být mimo školu – pojedeme na zámek Loučeň – odpadá výtvarný klub, děti by si hodinu nahradily v listopadu v některé pondělí). Sraz je v 7.25 na horním parkovišti za paneláky, odjezd v 7.30. Předpokládaný návrat ve 13.00 (poté oběd). 
12. Zubní prohlídka dětí, které jsou přihlášené ke školnímu zubaři proběhne 19. 10. 2010 v 10.00 ve škole.
13. Říjnový program – Výlet do Toulcova dvora + rukodělná akce ve škole (na téma zpracování ovčí vlny) – odpadá kroužek AJ.
14. Oslavy narozenin dětí ve třídě – v rámci vyučování (oslavenci mohou přinést malé pohoštění)
15. Akce na Mikuláše – prosíme rodiče o spolupráci (zda nemáte nějaký nápad?)
16. Vánoční besídka s přespáváním ve škole – akce bude upřesněna později (přespávat by měly pouze zdravé děti – kvůli přenosu infekčních onemocnění)
17. Zimní pobyt na horách – 5. 2. – 12. 2. 2011 – pojedeme do Bedřichova v Jizerských horách (penzion Vermont – penzion Ludmila byl již obsazen). Další podrobnosti budou v samostatných info…
18. Škola v přírodě – předběžně uvažujeme o konci května či začátku června 2011 (zřejmě bude spojeno s nějakým mini projektem).
19. Akce „Sobotní tělocvična“ – někdy na jaře
20. Vyučování – děti se poměrně snadno adaptovaly na nové prostředí, zatím svou práci neplánují (zavedeme později…). Školní vzdělávací program je k nahlédnutí ve škole.
– konzulatece – 2x za rok, ale i kdykoli po domluvě (v listopadu se již budete moci zapisovat – papír s termíny bude vyvěšen u naší třídy na nástěnce).
 – domácí úkoly – číst (hláskovat) pravidelně – některé děti čtou již po slabikách, rozvíjet čtení s porozuměním (doptávat se po smyslu přečteného textu, předvídat, dokončovat myšlenky autora), přirozeným způsobem upevňovat představy symbolu a množství (dávat dětem různé příklady ze života). Až si budou děti svou práci plánovat, dokončí doma to, co ve škole nestihly. O důležitých úkolech vás budeme informovat prostřednictvím mailu. Ostatní úkoly si postupně budou muset děti samy pamatovat či zapisovat (s tím musíme mít trpělivost a pochopení, pokud to pro někoho nebude snadné)
– ve škole – 1x týdně bude i čtenářská dílna, kdy budeme číst všichni – důležité je, aby dítě četlo svou knihu rádo. Děti kombinují práci na pomůckách s prací v sešitech a cvičebnicích (vše dle individuálního přístupu a potřeb každého dítěte).
– plánované projekty v kosmické výchově – Želva, Kalendář, Bylinky ze zahrádky, Stromy, Ovoce a zelenina, Práce s ovčí vlnou, Eko-odpady (ekovýchova), Vesmír, Čas, projekt JÁ…
– projednán sponzorský dar pro paní asistentku Ditu (děkuji rodičům, že ji podporujete). Smlouvy, na kterých bude uvedeno číslo účtu a částka vám dodáme.

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.