Zápis z třídní schůzky 2. C 23.3. 2010 + dotaz pro rodiče

Zveřejněno v , autor Montessori

Třídní schůzky 23.3. 2010

 

Všeobecné informace:

– 25.3. divadlo

– 27.3. akce Tělocvična

– 7.4. návštěva Planetária

– 15.- 16.4. přespání ve škole s programem – Astrobus

– po Velikonocích sbírka na Jeethana

– květen – sběr papíru, termín bude upřesněn

– škola v přírodě 14.5.-21.5.

– po Velikonocích budou vypsány konzultační hodiny

 

Prosby:

– hledáme účetní se živnostenským listem

– ušití návleků

– zajištění výzdoby druhého patra

 

 

Třídní informace:

 

– pozdní příchody

– plánování učiva na každý den

– obsah probraného učiva:

 ČJ- měkké a tvrdé souhlásky, ú,ů, párové souhlásky, slabiky s -ě-.

– každý týden diktát

– píšeme psace – z pracovních sešitech i pracovních listech

M – násobení a dělení do 4

 Geo – bod, úsečka, přímka

Projekt Vesmír

Doporučena návštěva Národního muzea – Planeta Země

 

Dotaz na možnost objednávání obědů přes internet. 

 

1. Na třídních schůzkách navrhl p. Felix možnost naplánování společného víkendu pro rodiče a děti z naší třídy. Místo konání by byla Vranovská přehrada, termín září. Prosím Vás o odpovědi, zda máte zájem o takovou akci.

 

2. Na základě návrhu rodičů posílám dotaz na možnost přispívání na paní asistentku. 

 I v tomto případě prosím o Vaše vyjádření.

Pro jednodušší vyhodnocování si prosím vyberte z následujících možností.

 

nesouhlasím souhlasím méně než 200,-Kč měsíčně

200,- Kč

 více než 200,-Kč měsíčně

 

Děkuji za spolupráci a přeji hezké Velikonoce. Jana Paletová

 

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii Červená třída. Zde je stálý odkaz článku.