Zápis z třídní schůzky 2.C 20.9.2010

Zveřejněno v , autor Montessori

Zápis z třídní schůzky 2.C 20.9.2010

1. Rozvrh, vyučující Aj, Hv, Tv, Čd – pevný čas v rozvrhu
2. Informace pro rodiče – viz leták z 1.9.2010, ředitelské volno – pondělí 27.9.
Školní řád, telefon do školy 244 402 412, linka 21 – linku volit co nejdříve po ohlášení záznamníku
3. kontakty:
www.pertoldova.webzdarma.cz
www.zsmontessori.net
4. Omluvenky – „sms“ ráno v den nemoci, omluvenka do záznamníčku hned se vstupem do školy, prosím, dítě upozornit, že omluvenku má, ať ji ráno odevzdá!!!
5. Na konci loňského školního roku naše třídy navštívila Česká školní inspekce, vše dopadlo dobře.
6. Referendum k prodejním automatům u vchodu..hlasování – 13 rodičů pro zrušení.
7. Sběr papíru – opět v letošním školním roce, termín bude upřesněn.
8. Letos opět všechny děti přihlášeny do akce Ovoce do škol.
9. Mléčné kredity – viz. leták s číslem účtu, nové kreditky je možné vyzvednout u p.uč.Smíškové.
10. Volby 15. a 16.10. v našich třídách – 15. 10 musíme být již mimo školu – chtěli bychom jet na zámek Loučeň??.
11. ŠVP – k nahlédnutí ve škole, v případě zájmu jej lze nahrát na flash disk.

12. Učivo 2.třídy

Plánování učiva, výběr učiva, sebehodnocení + naše hodnocení – větší důraz na zodpovědnost a samostatné rozhodování, prosím o pomoc s kontrolou domácí přípravy do školy – pero, ptát se na d.ú..
Děti, které opakovaně nepracují ve škole = info v záznamníku + kroužkování listů v PS s datem a podpisem, prosím o kontrolu! Není to trest!!!!, je to důsledek nějaké situace – může to být i počátek nemoci dítěte nebo jiné potíže, které dítě prožívá. Prosím nedělejte z toho drama, jen buďte důslední!!!

ČJ – Učivo je sepsané v pracovním sešitě z Čj a děti ho dostanou na kartičkách na nástěnce – viz ukázka ve třídě. Čj – PS mají děti k ověření naučeného, budu chtít, aby vysvětlily, co se naučily a prokázaly dostatečné procvičení.
Čtení- čtenářské dílny – kniha do školy i domů, list o přečtené knize je obsažnější – číst doma každý den!!!! Budeme opět pracovat textem, odpovídat na otázky, diskutovat, předvídat děj.
Školní knihovna – knížka na 14 dní, otevřeno v po a ve st
Psaní – 2 písanky, každý jinak, někdo procvičovat vše, někdo pouze přepis básniček, všechny děti píší psace!
M – 3 matematiky, 1. hotová do vánoc, děti si musí kontrolovat svoji práci samy podle kontrol!!!! Letos se v M objevují složitější matematická prostředí-úvahy – nechte si je vysvětlovat, tím se děti hodně naučí. Seznam učiva z M mají děti také na nástěnce ve třídě. Každý den doma procvičovat sčítání a odčítání s přechodem přes 10 – stále!!!, prosím o pomoc!!!
Geometrie – pravítko, tužka, budeme už trošku rýsovat.
Kosmická výchova –
1. Projekt Kniha, ukázka vzácných knih, Čítárna u Pavouka, knihovna, Muzeum knihy, prodejna knih Fragment nebo Albatros a další akce / čtení, tiskárna /.
2. Ovoce a zelenina – barevné dny – ochutnávky, stolování, děti budou nosit do školy každý den jinou barvu ovoce a zeleniny – prosím o spolupráci.
3. Můj strom ve všech ročních obdobích – začneme výběrem stromu, jeho znaky, podzimní malbou a tvorbou knížky.
4. Letos velké téma Podmínky vzniku života na zemi -Voda, vzduch, teplo, světlo, půda – těžké, pokud chcete pomoci a máte nápady, budeme rádi.
V KV budou děti zase tvořit vlastní knihy.

Přehled o práci dítěte –
– Pracovní sešity
– Portfolia
– Sešity k M a ČJ
– Knihy ke KV
– Konzultace 2x za rok
– Individuální konzultace kdykoli – lépe zavolat předem – já nebo vy
– Nástěnka s přehledy učiva k M a Čj – jednotlivá témata budou opatřena měsícem, kdy by děti měly téma zvládnout.
– Pro vaši orientaci zveřejním témata na webu a budu k nim připisovat měsíce.

13. Angličtina – kdo chce doma procvičovat slovíčka – dítě si bude nosit domů modré desky s materiály, 300 Kč na hodinu a skupinu, 5000 Kč zbylo – letos budeme v 1. pololetí platit 900 Kč – u Zdeny hotově. Osvědčila se výuka Aj a dělení děti jeden den během dopoledne – letos opět v po. Ve středu Aj po vyučování. Práce s polovinou třídy na plánování učiva je přínosem.
14. Asistentka – opět na plný úvazek , připraveny budou sponzorské smlouvy jako loni – poděkování Zdeně za skvělou spolupráci ve třídě i za práci pro sdružení. Rodičům děkuji, že ji podporujete.
15. Akce v letošním školním roce
– Blaničtí rytíři – zajišťují Hammerovi – říjen – děkujeme, kolik přihlášených , nabídneme i pro jiné třídy???
– Sobotní tělocvična – asi na jaře.
– Mikulášská besídka – nemáte nápad, nechcete pomoci?
– Vánoční besídka – v podobném duchu jako loni.
– spaní ve škole – zase později, třeba na jaře, spojíme s vhodnou akcí, která bude zapadat do tématu v Kv
– Zimní pobyt – letos hned po vánočních prázdninách Po – Ne 3.-9.1. Přihlášky vrátit do konce týdne, 4000 Kč a 1500 na vleky, většinou se vejdeme do 1000 Kč za vleky, ale…. Info na přihlášce.
– Škola v přírodě – téma Vzduch. Zatím nevím kam…máte tipy??
– Výlety do světa –
Podolská vodárna, Tereza – S užovkou v umyvadle, Mořský svět v Holešovicích, Divadlo v Dlouhé
 
16. Příspěvek do Sdružení Montessori Modřany – 400Kč/dítě/měsíc nezměněn, platby na č.ú. 2086585001/5500 nebo hotově v kabinetě v přízemí.
17. U Zdeny Janovské k nahlédnutí účetnictví ze všech akcí, které platíte, ale i hospodaření celého Sdružení.
18. První zkušenosti z přechodu na 2.stupeň, přijímací zkoušky na víceletá gymnázia.
19. Děkujeme všem rodičům za jakoukoliv pomoc a podporu.
20. Ranní scházení se rodičů u skříněk – prosba o zkrácení pobytu rodičů v šatnách a nepobíhání mladších sourozenců.
21. Jste i letos opět srdečně zváni do vyučování a to kdykoli.
22. Kroužky – výtvarný klub, dramatický kroužek, florbal.
23. Diskuse.

 

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii Zelená třída. Zde je stálý odkaz článku.