Zápis dětí do 4., 5., a 6. třídy na školní rok 2014/15

Zveřejněno v , autor Mirka Kellovská

Vážení příznivci  Montessori pedagogiky,

pokud máte zájem o vzdělávání svého dítěte metodou Montessori ve 4., 5. či 6. třídě, srdečně vás zveme na zápis do naší školy.

Zápis se netýká našich žáků.

Na zápise se setkáte s učiteli, kteří pracují s dětmi 4.,5. a 6.třídy.

Učitelé si s dětmi a s Vámi popovídají o důvodech, které Vás přivádějí k Montessori pedagogice a o očekáváních, která máte od námi nabízené metody.

Ukážeme Vám prostory tříd a nabídneme návštěvu ve vyučování.

Těšíme se na Vás i Vaše dítě v úterý 29.4. 2014 od 14.30 do 18.00 hodin. Přijďte do křídla Montessori tříd vpravo od šaten za vrátnicí.

Lze se řídit i podle šipek, které pro lepší orientaci umístíme na viditelná místa ve škole.

V níže uvedeném odkazu se můžete přihlásit na příslušnou hodinu, abyste nemuseli čekat.

https://docs.google.com/a/zsmontessori.net/forms/d/1sCVz7p-DDiQ2ObYBS6QAGQ2_tBzutxoQc-yFOTnqoRA/viewform

Vámi zvolený čas Vám potvrdíme mailem.

Případné dotazy zodpovíme na info@zsmontessori.net.

K zápisu může přijít i dítě, které nenavštěvovalo třídu s Montessori programem.

Těšíme se na Vás i na děti.

https://docs.google.com/a/zsmontessori.net/presentation/d/11iOcbOM2cF4KJvNXjAimUzX6WcZcTi8WJkxhoyJVKRg/edit#slide=id.i173

Kolektiv Montessori tříd ZŠ Na Beránku.

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.