Začátek školního roku 2019/20

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Milé děti a vážení rodiče,

na začátek roku jsme připraveni 🙂 a těšíme se na vás ve třídách Montessori programu v ZŠ Na Beránku

Děkujeme vedení školy za vstřícnost a podporu. Zároveň děkujeme všem, kteří jakkoli pomohli v přípravném týdnu, bez vás bychom to nezvládli. Za krásné fotky našich připravených prostor děkujeme Martinovi Albrechtovi.

Dětem, rodičům a učitelům přejeme hlavně pohodu a radost z naší společné cesty po celý následující školní rok.

Za kolektiv Montessori Na Beránku

Mirka Kellovská

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.