Úspěchy pěveckého kroužku na festivalu Jarní petrklíč

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Gratulujeme dětem z pěveckého kroužku Evy Štruplové a jejího sboru Canzonetta d´Angelo k úspěchúm v pěvecké soutěži:

V kategorii starší zpěváci získal Jan Paleta stříbrnou stuhu a Ioanna Olena Bieletská bronzovou stuhu.

Canzonetta D´Angelo v kategorii sbory a soubory získal stříbrnou stuhu.

Více o soutěži: http://www.jarnipetrklic.cz/

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.