Týdenní zprávy, 12. týden (20.11.-24.11.2017)

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Jak jsme se měli ve škole minulý týden…

I. trojročí

Žlutá třída

velká část třídy byla na plaveckém výcviku. A co dělal zbytek třídy?

 • výtvarka – 3D jablko
 • hudebka s Aničkou – hudební hry – nota a pomlka, pexeso, zpívání s kytarou
 • tělocvik  – šplh na tyči, přeskok přes kozu, hry a někdo běhal venku
 • angličtina se Šárkou i pro menší
 • vaření se Sarah – ovocný salát a čaj s mlékem
 • práce na zahradě – úklid kamenů, čištění kmenů od lýka
 • oslava narozenin Emmy
 • proč bylo 17.11. volno? povídání a shlédnutí krátkého filmu pro děti Železná opona
 • písemné násobení
 • písemné sčítání
 • stavby s barevnými krychličkami – plán stavby a obrázek stavby

… a mnoho samostatné práce na dlouhodobějších úkolech

Konkrétní práci najdete v pracovním deníku svého dítěte.

 

Oranžová třída

část dětí se účastnila týdenního intenzivního plaveckého výcviku

Co jsme my ostatní dělali ve škole?

 • vyprávění z prodlouženého víkendu skrze slovní druhy
 • reflexe domácího úkolu o 17. listopadu
 • se všemi dětmi z 1. trojročí jsme ještě k tomuto svátku zhlédli video “Konec železné opony
 • příklady týdne byly tentokrát netradiční – děti počítaly slovní úlohy s japonskými číslicemi (jako rodiče na rodičovském večeru) > některé děti to tak zaujalo, že datum v pracovním deníku psaly japonskými číslicemi
 • věta týdne se týkala státního svátku z minulého týdne (prvňáci – opis, vyhledávání samohlásek, vyhledání nejkratšího slova, odpověď; druháci – přepis, odpověď celou větou, hláskový rozbor, dělení slov na slabiky vyhledání podstatných jmen, určení druhu věty; třeťáci – to co druháci, určení slovních druhů, které už děti znají, kategorie u podstatných jmen a sloves, skloňování podst. jména “svátek”)
 • zpívání písničky “Holka modrooká” v nejrůznějších samohláskových obměnách – Martino, děkujeme!!!
 • oslava Adriančiných narozenin
 • oslava Betinčiného a Nikolčiného svátku
 • angličtina – opakovaní a pokračování v projektu can/can not (podrobné informace najdete ve zprávě od Šárky)
 • při dnešním tělocviku si děti volily mezi pohybem v tělocvičně a venku (venku jsme si užili pohybových her, běhání, rychlochůze a zkrátka sluníčka venku; někteří dokonce i v dnes v odpolední škole vyrazili ještě na bludiště)
 • prezentace:  
  • živá násobková mandala
  • japonské číslice
  • druhy vět (oznamovací, přací, tázací, rozkazovací, zvolací)
  • samohlásky a jejich označování
  • modré trojúhelníky a nejrůznější obrazce s nimi
  • modrá tělesa – jejich pojmenování, jejich vlastnosti, pojmenování jednotlivých částí těles) – některé děti si začaly tvořit své vlastní knihy o tělesech  
  • konstruktivní krabice – tvorba nejrůznějších geometrických tvarů
  • látkový pás s velkými tiskacími písmeny a hledání daného písmene ve slovech

Ostatní najdete v pracovním deníku svého dítěte.

Modrá třída

Co vše jsme v uplynulých dnech stihli?

 • povídání o víkendu – s Ladou
 • hodně samostatné práce (rozklad čísel, vyjmenovaná slova, slovní druhy, práce v sešitě Učíme se číst, psaní do písanek, násobková tabulka, práce s perlovým materiálem – procvičování sčítání, odčítání, násobení i dělení)
 • čtenářská dílna – zaměřili jsme se na prostředí, děti si dílny čtení moc pochvalují
 • kreslili jsme obrázky ke knížce, kterou si děti ve škole čtou, obrázky byly buď podle předlohy nebo podle vlastní představy a všechny se moc povedly
 • v hudebce jsme měli rytmická cvičení, pochodování v rytmu, zpívali jsme píseň Můj táta byl kovář, doprovázeli jsme ji hrou na kameny zvonkohry, na muziku jsme předváděli různá povolání, tvořili jsme “cechy” a nakonec vymýšleli nová slova k výše uvedené písničce
 • věta týdne a příklady týdne
 • společné čtení Příhody z notového sešitu (čtení s předvídáním)
 • povídání o státním svátku 17. listopadu (už i  rok 1939)
 • se všemi dětmi z 1. trojročí jsme ještě k tomuto svátku zhlédli video “Konec železné opony
 • angličtina se Šárkou
 • psaní deníků – mnozí prvňáci už zkouší psacím písmem, hodně se rozmohlo, zvláště u holčiček, psaní dlouhatananánských zápisů 🙂
 • oslavili jsme narozeniny Vendulky a svátek Emilky
 • při tělocviku si děti volily mezi pohybem v tělocvičně a venku, venku jsme si užili pohybových her, běhání, rychlochůze a sluníčka, v tělocvičně jsme hráli opičí virus a po rozcvičce jsme se rozdělili na kluky a holky a hrál se fotbal, florbal, šplhalo se na tyči, skákalo přes kozu a chodilo po kladině

Ostatní najdete v pracovním deníku svého dítěte.

Bílá třída

Co se dělo tento týden společně:

 • co jsem zažil/a o prodlouženém víkendu – sdílení pomocí slovesa
 • povídání o 17. listopadu (dětem patří velké ocenění, že nezapomněly na domácí úkol a zjistily doma spoustu věcí), v odpolední škole jsme se všemi dětmi 1. trojročí zhlédli krátký film Konec železné opony
 • práce ve skupinkách s mapou světa – kde žije nejvíce lidí? kde žije mnoho lidí na malé ploše? – aktivita přichystaná Lenkou – studentkou HTF UK
 • čtenářská dílna – podle čeho si vybírám knihu? kdo je autor a ilustrátor, nakladatelství
 • hudební výchova s Aničkou – hudební hry – nota a pomlka, pexeso, zpívání s kytarou
 • zátiší s dýněmi – kresba a malba vodovými barvami
 • Arcimboldo – kde končí zátiší a začíná portrét?
 • k čemu používáme počítač doma a k čemu ve škole, společně jsme vytvořili pravidla pro práci na počítači
 • prezentace:
  • tvrdé a měkké souhlásky – pravidla pro psaní ií/yý po tvrdých a měkkých souhláskách, tvorba knížky
  • porovnávání čísel
  • třídění odpadu
  • Tunisko – Domčo, děkujeme!
 • věta týdne (prvňáčci – opis, dokončení věty, samohlásky, počet slabik a písmen v nejdelším slově, obrázek; druháčci – přepis, dokončení věty, hláskový rozbor, druh věty; třeťáci dtto + nalezení podstatných jmen a určení jejich kategorií)
 • příklady týdne – (porovnávání čísel se sčítáním a odčítáním do 10, resp.20, druháčci porovnávání čísel se sčítáním a odčítáním do 100, třeťáci porovnávání čísel s pamětným i písemným sčítáním a odčítáním a malou násobilkou)
 • angličtina se Šárkou, třeťákům přišel od Šárky samostatný email
 • při tělocviku si děti všechny děti z prvního trojročí volily mezi pohybem v tělocvičně a venku, venku jsme si užili pohybových her, běhání, rychlochůze a sluníčka, v tělocvičně jsme hráli opičí virus a po rozcvičce jsme se rozdělili na kluky a holky a hrál se fotbal, florbal, šplhalo se na tyči, skákalo přes kozu a chodilo po kladině
 • někteří místo klasického tělocviku zvolili práci venku na zahradě – spolu s tesařem opracovávali kmeny na lavičky a sekyrami, dláty a pořízy odlupovali kůru a lýko
 • oslava Alešových narozenin
 • pobyt na žabičkovém hřišti ve čtvrteční slunné odpolední škole

Konkrétní práci najdete v pracovním deníku svého dítěte.

II. trojročí

Červená třída

Pondělí 20. 11.

 • Prezentace – Terka P. – Leoš Janáček
 • část dětí byla na návštěvě v domově seniorů
 • část dětí byla na plaveckém výcviku – celý týden
 • tělocvik – kinball, gymnastika, parkur
 • Prezentace – pravopis přídavných jmen – úvod
 • Prezentace – Desetinná čísla – zaokrouhlování, sčítání
 • zadaná čtenářská dílna – Učíme se číst – Čáry a kouzla, Ordinační hodiny
 • zadaná kritéria pro čtenářská deník

Úterý 20. 11.

 • Listování – Kačka Mitická a Ema Zábranská ze zelené třídy dětem předvedly své scénické čtení. Holky, děkujeme! Spolužákům se vystoupení moc líbilo.
 • HV – Divadlo v písničkách – děti dramatizovaly jednu ze zadaných písniček. Děti, během tak krátké doby připravit tak úžasná vystoupení. Výborně!
 • AJ – poslechy, gramatika
 • Prezentace – Vzory podstatných jmen – ženský rod
 • Prezentace – Smíšená čísla
 • Prezentace – Přídavná jména – vzor mladý
 • Prezentace – Řády desetinných čísel
 • Hravá matematika – geometrie – kontrola
 • zasedání Monteparlamentu

Středa 21. 11.

 • angličtina
 • Prezentace – Katka T. – Povrch ČR – zadán PL – do pondělí 27. 11.

Čtvrtek 22. 11.

 • aktuality + debata nad způsobem volby prezidenta ČR
 • Prezentace – Vašek – Elektřina II.
 • zahrada
 • Učíme se číst – Čára a kouzla – čtenářská dílna – práce s textem
 • Učíme se číst – Umíte číst z čísel? – čtenářská dílna – ordinační hodiny
 • práce v některých skupinkách ke kreativnímu partnerství – skupina zábava se domlouvala na podobě parku a začala vytvářet návrh
 • Prezentace – Terka H. – Jiří Guth-Jarkovský
 • čtenářská dílna – tiché čtení, práce s obálkou knihy, podle čeho si vybíráme knihy?

Pátek 23. 11.

 • kontrola splněných povinností – příklady týdne, pravopis přídavných jmen, smíšená čísla, učíme se číst
 • práce na zahradě
 • Prezentace – Přemyslovci, Lucemburkové
 • Prezentace – Slávek – Eskymo Welzl
 • HV – Vciť se do hudby a tvoř

Zelená třída

 • část dětí byla na návštěvě v domově seniorů
 • část dětí byla na plaveckém výcviku – celý týden
 • procvičování velké násobilky a dělení se zbytkem
 • druhy podstatných jnem
 • tělocvik – kinball, gymnastika, parkur
 • Zájmena, dělení a třídění zájmen
 • dílna psaní – popis místa, práce s obrázkem, sbírání informací na zahradě, zadání kriterií pro vlastní text Popis zahrady
 • Hv – divadlo v písničkách
 • Hv – vciť se do hudby
 • AJ – poslechy, gramatika
 • Hravá matematika – geometrie, aritmetika – sam. práce, konzultace
 • Čj – pěnkava, Procvičujeme Čj  – sam. práce – podstatná jména, zájmena – konzultace
 • zasedání Monteparlamentu
 • Prezentace – Vašek – Elektřina II.
 • PPT – Koňská síla, páka – děkujeme Emičce a Šimi za odvahu zpracovat samostatně první fyzikální téma
 • zahrada, výroba lávky přes jezírko
 • 1. pomoc, poranění kostí a kloubů, zlomeniny a vykloubení, obvazy, dlahy
 • přírodní vědy – obratlovci, třídění, hra s informacemi o obratlovcích
 • vytváření tabulky, přehledu o obratlovcích
 • příprava AJ prezentací – konzultace s Martinou a Chieko v úterý 28.11. od rána
 • práce na zahradě, dokončování lávky přes jezírko
 • Prezentace – Přemyslovci, Lucemburkové
 • Kreativní partnerství Setkání 22.11.2017

Ve středu jsme se sešli opět na 3 hodiny společné práce a zábavy. Začaly jsme hraním her, při kterých se děti zahřály, protáhly, zasmály, ale i přemýšlely o různých strategiích řešení. Při hudbě Inků jsme relaxovali a mluvili jsme o tom, co v nás hudba vyvolává. Společně jsme si ještě pomocí speciálních zvířecích karet povídali o osobnosti každého z nás. Tématem tohoto setkání byli Inkové a jejich tajemné počítání pomocí provázkového uzlíkového zaznamenávání informací zvané KIPU. Seznámili jsme se s tím, kde Incká říše ležela, co po ní zůstalo, jak vznikla a zanikla, co zvláštního bylo na způsobu života Inků a k čemu a jak KIPU používali. Děti potom každý své KIPU vyrobily a vystavily. Na závěr setkání jsme si četli mýty Inků a děti hodnotily setkání. Na závěr dne jsme si pustili dokumentární film Tajemná říše Inků. Podle hodnocení dětí před závěrečných rituálem

 Fialová třída

M: paměťové počítání – sčítání a odčítání do 100
M: web www.matika.in – porozumění typologii úloh + procvičování
M: individuální práce v prac. sešitech
ČJ: vyjmenovaná slova – výjimky v pravidlech, porozumění významům, souhrnné opakování (PL)
ČJ:pracovní listy – sis/ses,
Čj: písanka v cizím jazyce- ruská azbuka
Čj: listování : divadelní četba knihy pro “náctileté. Děkujeme Emě Z. a Katce M. ze zelené třídy za představení.
TV: sportovní hry – protahovací cviky ve dvojicích, kinball, přeskoky přes kozu a švédskou bednu
KV: informační prezentace k samostatné práci “Obratlovci” – zkoumání 6 oblastí jednotlivých kmenů (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci) Příslušné podklady máte mít zpracované do úterý 28/11, ti kteří plavali se s úkolem seznámíte v pondělí a budete mít taktéž čas na přípravu…
KV: 17.listopad 1989. Sametová revoluce. Jak se učilo v 80.letech – ukázka : hodina ruského jazyka + povídání o době před skoro 30 lety.. Vyprávějte, děti o svém zážitku a můžete se zeptat rodičů, co v danou dobu dělali oni 🙂
KV: prezentace: Motýli – děkujeme Alici a Niky. Nezapomeňte si děti doplnit a založit pracovní list k tématu.
KV: prezentace: Povrch ČR – zaměřeno na pohoří (hory), vrchoviny, pahorkatiny a nížiny. Pamatujeme jak jednotlivé pojmy souvisí s nadmořskou výškou? Nezapomeňte, děti, také samostatně procvičovat naučené na www.slepemapy.cz (hledejte v části – ČR – Pohoří) Ti z vás,kteří plavali, se připojí k prezentaci pro zelenou třídou v příštím týdnu. Prac. list k tématu máte mít vyplněn do pondělí 4/12.
KV: Fyzika – elektřina – zdroj elektrického proudu,elektrický obvod
KV: prezentace – Přemyslovci a Lucemburkové I.
KV: prezentace: kosti a klouby, první pomoc
KV: část dětí v pondělí -návštěva domova seniorů s Aničkou a Helenou
HV: Vciť se do hudby a tvoř!
Třídní rada:
Zprávy z Monteparlamentu – dle informací od Elišky a Kuby čekáme nyní všichni na zaslání formuláře dotazníku, kde prosím následně každý z vás vyplňte země, do kterých byste rádi příslušný dopis zaslali. Instrukce u dotazníku jistě budou připomenuty
Diskuze na téma – Jak se máme chovat v šatně/ šatnách
Anj- kontrola rozpracovaných prezentací, poslechy, gramatika, viz. e-mail od Martiny

7., 8., 9. třída

Plán

Londýn a Benátky

Tento týden bylo ve škole opravdu rušno. Dokončili jsme lávku přes jezírko, měli výtečný oběd – více v níže uvedeném textu.

Doplňující informace k plánu:

 • Lávka přes jezírko je dokončená. Byl zapotřebí pořádný kus fyzické síly, protože jsme nakonec neměli k dispozici jeřáb, takže lávku jsme museli na místo usadit ručně. Byla to dřina, ale stálo to za to:-) Více na fotkách a při návštěvě zahrady. Kromě lávky se ještě sázela třešeň a upravoval terén poničený při opravě jezírka. Velikánský dík patří všem klukům, kteří se do lávky zapojili, určitě mohou být se svou prací spokojení:-)
 • Němčina: Zopakovali jsme si seznamovací fráze, časování sloves a tvorbu čísel. Nově jsme se zaměřili na barvy.
 • Španělština:
 • Čeština: Kromě prezentací jsme se ještě dozvěděli, co to je přístavek. Tedy aspoň ti, kteří dělali aktuální větu. Kdo jste ji ještě nedělal, najdete ji ve sdílené složce.
 • Matematika:

           Se sedmáky jsme se tentokrát věnovali celým číslům  (základní pojmy,sčítání celých  

           čísel). S osmáky jsme objevovali třetí mocninu. Nechyběla ani obvyklá úloha a  

          hádanka týdne. Najdete je ve složce Matematika.

 • Fyzika: T 6 elektřina, základní veličiny, výpočet parametrů podle Ohmova zákona, obvody stejnosměrného proudu.
 • PV vycházka se tentokráte nevydařila. Plán byl návštěvy Triloparku, ovšem zaspal nám pan průvodce. Druhý pokus bude příští týden. Přesto má tato vycházka výstup, kterým je rýmovník.
 • organismem týdne byl modřín opadavý
 • četli jsme z knížky Karneval plynů od Rudolfa Jirkovského o Cestě pana Dusíka do stratosféry
 • připravujeme se na představení chemických Vánoc pro školku
 • Pekli jsme brambory s několika variantami příloh . Moc jsme si všichni pochutnali. Čekají nás ještě následné práce – viz dokument.
 • Aktuality (ty, které byly řádně dokončeny a uloženy) si můžete přečíst ve složce Aktuality 2017/18):
  • Astrid Lindgrenová (Kája)
  • Dopravní podnik zmodernizuje placení pokut (Maty O.)
  • Obraz Jindřicha Štyrského byl vydražen (Maty F.)
  • Havárie lanovky na Kaprunu (Honza P.)
  • Uber koupí 24 000 samořízených vozů (Vašek D.)
  • Muž s nacistickým tetováním byl zatknut (Štěpán B.)

Deníky  dětí, které zachycují ze svého pohledu, co se ve škole tento týden dělo, si můžete přečíst ve sdílené složce, odkaz v mailu. 

Tyrkysová

Jako každý týden posíláme odkaz na PLÁN a prosíme i rodiče, aby se plánu a indexu věnovali společně s dětmi.

Co byste měli najít v indexu svého dítěte:

 

 • Plánování výletu – původně jsme měli v plánu definitivní hlasování o destinaci výletu, nakonec se děti rozhodly vše lépe nastudovat a rozdělit se do skupinek, které připraví prezentace jednotlivých destinací. Stále pro rozhodování potřebujeme znát podrobnosti (především aktuální ceny letenek – v případě Paříže variantně vlak/autobus, ubytování, místní doprava, stravování)

 

 • Termíny – s jednotlivými vyučujícími by děti měly mít domluvený termín, kdy se sejdeme pro kontrolu/doladění odevzdané práce – téměř se všemi jsme o tom mluvili na konzultacích a velkému množství dětí dodržování domluvených termínů stále dělá problémy.
 • Přehled aktualit, které vaše dítě navštívilo.

Další zajímavé události tohoto týdne:

 • 22.11.: Divadlo Archa: Obyčejní lidé – pro zájemce návštěva divadelního představení s následnou besedou s autory a herci. Nechte si od dětí vyprávět ;).

https://www.youtube.com/watch?v=64jrGX4Cd08

https://www.divadloarcha.cz/cz/performance/detail/208

 

 • 24.11.: Schola Pragensis – veletrh středních škol, doufáme, že si všechny děti odnesly spoustu informací a ujasnily si, kam chtějí dále směřovat. Stále doporučujeme i návštěvu s rodiči, Scholu Pragensis je možno navštívit i v sobotu do 15h.

 

Aktuality:

  • Aktuality si můžete přečíst ve sdílené složce (odkaz v mailu)

 

Deníky dětí, které zachycují ze svého pohledu, co se ve škole tento týden dělo, si teoreticky můžete přečíst ve sdílené složce (odkaz v mailu)

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.