Týdenní zprávy 11.týden (13.11.-16.11.)

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

V tomto týdnu vyprávěla Karin Příběh čísel, zájemci z bílé a žluté třídy navštívili výstavu Krištofa Kintery Nervous Trees v Rudolfinu, některé děti pracovaly na zahradě (nejen) na výrobě laviček. V prvním trojročí proběhly pokusy v angličtně se Steevem, deváťáci se setkali s  Joem Provisorem, autorem projektu Council ve školách (viz samostatný příspěvek). Děti z druhého trojročí se vypravily s anglickým projektem do Národního technického muzea, tam tentokrát zamířili na jednu z obvyklých přírodovědných vycházek i děti ze III. trojročí (výstava Klamárium). Odstartoval další ročník projektu Zdravý úsměv s Gabrielou Vystavělovou, pod jejímž vedením se děti prvního trojročí učí správné zubní hygieně.  A proběhlo mnoho dalších zajímavých aktivit,  podívejte se do výběru z týdenních zpráv:

I. trojročí

Žlutá třída

Co se dělo tento týden společně:
Příběh čísel – poslední letošní vyprávění, nyní se pomalu pustíme do jednoho z témat kosmické výchovy
výtvarka – autoportrét – tuší a vodovkami, tentokrát bylo téma povinné
Rudolfinum – zájemci z naší a bílé třídy si výstavu Kryštofa Kintery moc užili
ti, co nebyli na kultuře mohli pracovat na zahradě – viz fotky
oslavili jsme narozeniny Verči
s Markétou ze story tellingu děti vymýšlely příběh a tvořily obrázkovou osnovu
jak se násobilo v Egyptě – násobení dvou dvouciferných čísel
zlatá tabule – násobilka a pravidelnosti v ní
psaní ě – dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
společné čtení se sedmačkami, osmačkami, deváťačkami a jedním deváťákem 🙂 krásně završilo týden
… a mnoho samostatné práce

Konkrétní práci najdete v pracovním deníku svého dítěte.

Oranžová třída

 • 8. závěrečný kosmický příběh – O vzniku a vývoji čísel
 • příklady týdne (prvňáci – přepis čísel zapsaných slovně, druháci – sčítání a odčítání do 100 a řazení výsledků vzestupně; třeťáci – dělitelnost čísel)
 • experiments with Steve – tentokrát s vodou a olejem
 • tělocvik jsme si nahradili středečním pobíháním a fotbalem na bludišti či fyzickou prací na zahradě (viz níže)
 • práce venku na zahradě – zájemci spolu s tesařem opracovávali kmeny na lavičky a sekyrami, dláty a pořízy odlupovali kůru, fotografie od různých tříd najdete zde:

 

 • tvorba pravidel pro čtenářskou dílnu
 • čtenářská dílna s vlastní knihou – zaměřená na vnímání prostředí, ve kterém se děj odehrává; také zhodnocení, zdali jsem pravidla čtenářské dílny dodržoval(a)/nedodržoval(a), co bych příště měl(a) udělat jinak
 • angličtina – can/can not (podrobné informace najdete ve zprávě od Šárky)
 • hudebka s Aničkou – dramatizace a zhudebnění pohádky O zlobivém Honzíkovi
 • výtvarka – malba zátiší; s dětmi jsme si ukázali obrazy známých malířů zátiší (Cézanne, Arcimboldo, Gogh, Manet)
 • 1. lekce programu Dětský úsměv s dentální hygienistkou Gábinou Vystavělovou
 • oslava Lukyho narozenin
 • prezentace:  
  • egyptské násobení od Karin
  • psaní ú/ů
  • párové souhlásky
  • písemné odčítání bez či s jedním přechodem bez písemného zápisu


Ostatní najdete v pracovním deníku svého dítěte

Modrá třída

Co vše jsme v uplynulých dnech stihli?

 • povídání o víkendu, část dětí zkoušela “vyskákat” na symbolech slovních druhů
 • Karin vyprávěla poslední kosmický příběh O vzniku a vývoji čísel
 • vaření se Sarah
 • v hudebce jsme se zdravili africkým pozdravem Salibonani a zkoušeli jsme i doprovod na boomwhackers, využívali jsme hru na tělo a sluchem rozpoznávali rytmické celky
 • věta týdne a příklady týdne (třeťáci – procvičování násobilky, druháci – příklady na sčítání a odčítání do 100, prvňáci – příklady na sčítání a odčítání do 10)
 • vyjmenovaná slova po S
 • prezentace: – slabiky BĚ, PĚ, VĚ (hlavně pro prvňáčky) + běhací diktát

– podstatná jména s farmou – druháci (naučili jsme se rozpoznávat rod   a číslo)

– příklady na sčítání a odčítání do 100 (pro druháky)

 • perlový materiál – úvodní knížka, spojení symbolu a množství, čtení čtyřciferných čísel – prvňáci
 • domečky – rozklad čísel do 10 – prvňáci
 • navštívili nás rodiče Bertičky Sůvové a nakoukly k nám i 3 paní učitelky z jiných škol
 • výtvarka: plakát jako tahák na slabiky BĚ, PĚ, VĚ
 • společné čtení Příhody z notového sešitu (čtení s předvídáním)
 • proběhla první lekce Dětského úsměvu s Gábinou Vystavělovou (účastnili se prvňáčci)
 • psaní do písanek
 • práce v sešitě Učíme se číst
 • povídání o státním svátku 17. listopadu (jen rok 1989)
 • angličtina se Šárkou
 • děkujeme Elišce a Líze v zastoupení Dalíka za zprávy z parlamentu
 • Líza s Eliškou nachystaly prezentaci o pískomilkách pro bílou třídu
 • psaní deníků

Ostatní najdete v pracovním deníku svého dítěte.

Bílá třída

Co se dělo tento týden společně:

 • Karin vyprávěla poslední velký kosmický příběh O vzniku a vývoji čísel
 • pokusy se Stevem v angličtině – tentokrát s vodou a olejem
 • prezentace:
  • jména obecná a vlastní, psaní velkých písmen
  • tvorba vět – písmeno (hláska), slabika, slovo, věta
  • pravidla pro psaní vět – velké písmeno a ukončovací znaménko
 • práce venku na zahradě – zájemci spolu s tesařem opracovávali kmeny na lavičky a sekyrami, dláty a pořízy odlupovali kůru, fotografie od různých tříd najdete zde:

Výroba laviček 1, listopad 2017

Výroba laviček 2, listopad 2017

 • návštěva výstavy Krištofa Kintery Nervous trees – s polovinou naší a polovinou žluté třídy – děti byly doslova nadšené, podívejte se na fotografie
 • 1. lekce programu Dětský úsměv s dentální hygienistkou Gábinou Vystavělovou
 • věta týdne (prvňáčci – opis, samohlásky, vlastní jméno, jednoslabičné slovo; druháčci – přepis, samohlásky a tvrdé a měkké souhlásky, antonymum, druh věty; třeťáci dtto + nalezení podstatných jmen a určení jejich kategorií)
 • příklady týdne – (jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání s japonskými číslicemi)
 • společné čtení Myši patří do nebe od Ivy Procházkové, druhá skupinka se na plánovaném minivystoupení nedokázala domluvit, situaci a důvody jsme rozebírali a reflektovali se všemi dětmi včetně jejich rad a návrhů řešení
 • návštěva zahrady v odpolední škole – seznámení s tesařem Pepou a architektkou Janou, děti obdivovaly hlavně znovu napuštěné jezírko a informační tabuli, samy také dokázaly z infotabule zjistit, jaké stavby se na zahradě plánují
 • děti z modré třídy nám přišly vysvětlit, co obnáší péče o pískomilky, které měly ve třídě do konce minulého školního roku, pokud by se děti rozhodly je v naší třídě mít – Lízo a Eliško, děkujeme!
 • angličtina se Šárkou, třeťákům přišel od Šárky samostatný email

Konkrétní práci najdete v pracovním deníku svého dítěte

Angličtina (3.r.)

tento týden miniprojekt: Co umím a neumím plus  Slovesa.
 
Ukončení: tedy prezentace svého průzkumu a sebehodnocení i hodnocení projektu na konci listopadu a první týden v prosinci.
Řekli jsme si, jak se zeptat a odpovědět. Co jsou slovesa.
Vysvětli jsme si, co je krátká odpověd, a to, že neodpovídáme  jenom Yes a No:-)
Can you swim?
Yes, I can.
No, I can’t.
Použili jsme video, Pracovní list posílám v příloze (viz mail)
Slovíčka z videa:
zířátka: gorilla, buffalo,little bird, little fish, elephant, boys and girls:-)
slovesa:
clap, fly, swim, stomp, climb, run, sing, dance
Děti mají spousty pomůcek na slovesa-kartičky s obrázky a hrají memory game-pexeso nebo pantomime-pantomimu. Mohou procvičovat…
Výstup:konec listopadu-první týden v prosinci
 1. Pracovní list z videa.
 2. Správný zápis ve slovníčku-min. 5 sloves dle své motivace a výběru.Jejjich aktivní znalost. Správný zápis datumu a tématu!
 3. Survey and presentation. Průzkum , jeho zápis  a následná prezentace výsledků-vše v angličtině.
Survey-průzkum:
Děti se měly zamyslet a následně si měly vybrat 5 lidí a 5 sloves-akcí-činností-dovedností- na které se chtějí dotyčných zeptat.

Fotografie z I. trojročí

Výroba laviček 1, listopad 2017

Výroba laviček 2, listopad 2017

II. trojročí

Červená třída

Pondělí 13. 11.

 • Prezentace – Ferda – A. Frič
 • samostatná práce
 • Prezentace – definice a rýsování kosočtverce
 • Prezentace – definice a rýsování kosodélníku
 • práce na zahradě
 • Tělocvik
 • angličtina – kontrola trasy do Národního technického muzea
 • Sdílené dokumenty – pojmenování, ukládání na disk

Úterý 14. 11.

 • V rámci angličtiny návštěva Národního technického muzea. Martina posílala samostatný mail.
 • zasedání Monteparlamentu

Středa 15. 11.

 • aktualita – 17. listopad 1939
 • práce na zahradě
 • Prezentace – Kryštof – TGM
 • Prezentace – Ella – Toyen
 • Prezentace – opakování vyjmenovaná slova po “S”
 • Prezentace – geometrická tělesa
 • výběr dětí do domova seniorů

Čtvrtek 16. 11.

 • další setkání s Markétou v rámci Kreativního partnerství. Čtvrteční dopoledne děti strávily kreslením zátiší z geometrických těles. Ráda píši, že děti jsou velmi nadané a vznikala opravdová umělecká díla. Při závěrečné reflexi samotné děti hodnotily nadšeně tuto aktivitu a to, že jim to šlo 🙂 V další části dne jsme vytvořily skupinky, které se budou podrobněji věnovat návrhům a výrobě jednotlivých částí města. Děti si napsaly své preference (do kterých skupinek by se rády zapojily) a následně jsme vytvořily šest skupinek:
  • Veřejně prospěšné budovy (obchody, letiště, restaurace a cukrárny, nemocnice, divadlo a kino, knihovna) (Míša, Dan Z., Gábík, Ami K., Kryštof)
  • obytné budovy (moderní budovy, dům na vodě, vili, rodinné domy, bílé paneláky) (Eliška, Dominik, Honza, Terka P., Bára)
  • Infrastruktura (vodárna, laboratoře, velké hodiny, policejní stanice, veterinární klinika, hasiči) ( Ella, Eva, Johy, Ferda)
  • Zábava (park, aquapark, ZOO, fontána koupaliště, botanická zahrada, IQlandia (Nora, Lucka H, Verča, Kačka, Týna)
  • Obrana (silové pole a kupole kolem města, hradby, velká obranná věž, vojenská základna (Dan K., Filip, Maty, Slávek)
  • Různé (umělecké stavby, lezecká stezka, hotel pro mimozemšťany) (Terka H., Jula, Lucka K., Herbert)

Skupinky se dále rozdělily podle funkcí. V každé máme vedoucího, mluvčího, výtvarného koordinátora, časomíru a archiváře a zásobovače.

Děti budou konzultovat podobu budov, navrhovat koncept toho, jak budou stavby vypadat.

 • Prezentace – Vašek – Elektřina.
 • Prezentace – Gábík – Laurin a Klement
 • kontrola splněných povinností

Zelená třída

 • samostatná práce
 • osová  a středová souměrnost
 • písemné dělení, jedno a dvouciferným dělitelem
 • druhy číslovek
 • druhy zájmen
 • shoda podmětu s přísudkem
 • diktáty, děti si diktovaly samy podle zadání a kontrolovaly společně několik diktátů
 • násobilka a dělení, zatím malá násobilka
 • slovní úlohy
 • desetinná čísla, dělení a násobení 10, 100, 1000
 • geometrie s hřebíčkovými deskami
 • tančili jsme na 3 druhy melodií, které souvisely s našim tématem v kreativním partnerství – pravěké melodie, hudbu s Egypta a na hudbu arabskou
 • Tapír – PPT, děkujeme Ondrovi Sokolovi
 • práce na zahradě, odkůrovávání kmenů a výroba laviček, jsou nádherné
 • angličtina – kontrola naplánované trasy do Národního technického muzea
 • V rámci angličtiny návštěva Národního technického muzea. Martina posílala samostatný mail.
 • zasedání Monteparlamentu
 • výběr dětí do domova seniorů
 • Prezentace – Vašek – Elektřina.
 • kontrola zadané práce

Kreativní partnerství (www.kp.zsmontessori.net )

Tento týden jsme pracovali 2x na tématu historie čísel, tentokrát jsme se seznamovali s historií počítání před naším letopočtem. Na mapě jsme zavítali do Egypta, Svazijska, Konga, Mezopotámie, Španělska, Francie, Nové Guinei a Dolních Věstonic. V pondělí jsme se věnovali počítání v pravěku. Děti zjišťovaly informace o nástěnných malbách v jeskyních, o zářezech na kostech, o nálezech kostí se zářezy a připravovaly k tomuto tématu scénky. Připomněli jsme si potřebu počítání v době kamenné, hlavně v době neolitické revoluce a zdůvodňovali jsme si ji. Děti dále pracovávaly a předávaly informace o podivných způsobech počítání na vlastním těle na tichomořských ostrovech a u britských pastevců ovcí. Další skupina se zabývala počítáním v Egyptě v dobách faraonů a objasnila ostatním  skupinám záludnosti počítání pomocí hieroglyfů. V úterý jsme se ještě dozvěděli od třetí skupiny, jaký skok s stal ve vývoji matematiky v Mezopotámii v době, kdy vznikla města, a bylo třeba počítat kde co! Vyzkoušeli jsme si vytvořit tabulky s klíny, abychom pochopili/nepochopili, jak byl tento početní systém systém složitý a nepřehledný.

Příští týden nás čeká další zajímavé období, o to Incká říše se svým velmi důmyslným, ale složitým systémem, provázkovým KIPU.

Fialová třída

 • M: Násobení a dělení 10,100, 1000
 • M: paměťové počítání – sčítání a odčítání do 100
 • M: dokončování geometrie – rýsování kolmic, rovnoběžek,kružnic…
 • Čj: četba z díla “Velké povídky od malých spisovatelů – Krysa v práci
 • Čj: reflexe slohových prací na téma – kosmické rakety a vesmírná tělesa
 • Čj: prezentace SIS /SES, + opakování zvratná zájmena SI/SE,jednoduché a složené slovesné tvary, slovesné způsoby
 • ČJ: rozbor věty týdne + zpodstatnělá přídavná jména a jejich vzory (pamatujete? např. cestující, hajný..
 • ČJ: prezentace: Vyjmenovaná slova – úvodní připomenutí + VS po M
 • KV: fyzika – magnetismus, statická elektřina a pokusy s ní – bavilo nás všechny moc!
 • KV: prezentace: Morčata (Eliška T.) – jejich život a péče o ně + zvířátka naživo
 • KV – zahrada-odkůrovávání stromů, výroba laviček
 • HV: Divadlo v písničkách – nejlepší je podívat se na fotky v příloze :-), děkuji vám, děti za úžasný zážitek. Jste vážně báječní!!
 • TV – Opičí dráha  s kruhy aneb “ Jak jsme mrštní a hbití”
 • Třídní rada:
 • Oslava Kubových narozenin
 • Zprávy z Monteparlamentu – dle informací od Kuby čekáme nyní všichni na zaslání formuláře dotazníku, kde prosím následně každý z vás vyplňte země, do kterých byste rádi příslušný dopis zaslali. Instrukce u dotazníku jistě budou připomenuty
 • Diskuze na téma – jaký bude letos předvánoční čas – přípravy, aktivity a oslavy ve fialové třídy – brainstorming – sběr nápadů.
 • Kontrola zadané a dokončené práce k datu 16/11 + dokončení  Sebehodnotících dotazníků za 1. čtvrtletí šk.roku
 • ANJ- kontrola naplánované trasy do NTM
 • ANj- – návštěva technického muzea  (NTM) v souvislosti s projektem Travel and Transport, viz. samostatný e-mail od Martiny

Angličtina ve II. trojročí

Ve třetím týdnu projektu jsme se vypravili do Národního technického muzea na Letné (samostatný příspěvek)

Co nás čeká příští týden?

 • Budete ještě pracovat s informacemi z muzea.
 • Budete mít k dispozici myšlenkovou mapu pro projekt, měli byste do ní postupně psát slova, která jste se v projektu dozvěděli.
 • Budete mít příležitost pracovat na svých prezentacích / pokusech / modelech / vystoupeních pro Travel & Transport Conference a svou práci konzultovat se Stevem nebo Sarah.

Jakou práci máte mít dokončenou na svůj anglický den v příštím týdnu?

 • Dle pomůcek jste si všichni páťáci a šesťáci (páťáci většinou dělali formu slovníčkového listu) již v prvním týdnu měli vypsat slovíčka, která jste neznali z prezentace. Kdo to udělal, případně si je rovnou zapamatoval při společné práci, v muzeu se mu lépe pracovalo. Kdo jste tak ještě neučinil, měli byste nová slova doplnit do slovníčku nebo do myšlenkové mapy.
 • VŠICHNI, KDO PŘIPRAVUJETE DIALOGY PRO DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ NA KONFERENCI, PŘEPIŠTE SVÉ TEXTY DO DOKUMENTU A NASDÍLEJTE MNĚ A CHIEKO. JE TO NUTNÉ PRO PRÁCI V TOMTO TÝDNU!!!
 • Kdo připravujete počítačové prezentace, také nasdílejte své práce už během přípravy, ať můžeme společně opravovat chyby.
 • Z připravených navigací do muzea vyplynulo, že všichni si jednu zvolenou trasu (kteroukoliv) přepíšete do sešitu, šesťáci jsou garanty správného použití sloves GET ON / GET OFF / GO BY / GO TO / CHANGE atd. (viz nástěnka). Neuškodí ani vypsat si příslušná slovesa do sešitu.fotky z II. trojročí:

 

7., 8., 9. třída I

Plán

 Londýn a Benátky (7. a 8. r.)

Doplňující informace k plánu:

 • Většinu týdne probíhaly přípravné práce pro stavbu lávky přes jezírko. Zapojili se zájemci. Na zahradě pracovali s pořízem – čistili kmeny, které budou sloužit jako nosníky pro lávku. Kdybyste měli, milí rodiče, cestu do školy, zastavte se na zahradě, zrenovované jezírko a nově vznikající lavičky jsou nádherné.
 • Němčina: Tento týden neproběhla, bude nahrazena příští čtvrtek.
 • Španělština: opakovali jsme číslovky a naučili jsme se říct datum, kdy má kdo narozeniny. Připomínám, že příští týden nás čeká číslovkový diktát! Vyrobili jsme si česko-španělské kartičky se slovesy a budeme procvičovat časování.
 • Čeština:
  • Aktuální věta tento týden nebyla, měli jste čas a prostor, abyste dodělali případné chybějící věty z předchozích týdnů. Je ale potřeba svou práci zkontrolovat, řada  z vás věty dělá, ale práci si nekontroluje. Využijte konzultací!
  • V pátek jsme četli ve žluté třídě. Všichni tutoři ze 7., 8., i 9. třídy byli úžasnými, trpělivými a vstřícnými průvodci malých dětí. Ohlasy byly pozitivní od velkých i malých, takže v tutorském čtení budeme určitě pokračovat!! Nezapomeňte prosím napsat dopis svému prvňákovi/druhákovi/třeťákovi. Stačí stručný, ale je potřeba, aby ho dostaly všechny děti, kdyby někdo dopis nedostal, byl by asi hodně smutný:-( Nebojte, pokud jste si nezapamatovali jméno, doplníte ho s Karin.
 • Matematika: Se sedmáky jsme se pustili do opakování polámaných čísel (zlomků), s osmáky jsme se ponořili hlouběji do tajemství Pythagorovy věty.Aktuální úloha a hádanka jsou jako obvykle ve složce Matematika. Už jste zkusili hádanku:)?
 • Fyzika: konzultace k tématům 1 –  5, praktické pokusy síla, páky, kladky,
 • Velký příběh O vývoji života
 • PV:
 • PV vycházka baly tentokrát do NTM na výstavu Klamárium o tom, jak snadno lze oklamat lidské smysly. A tady několik odkazů na další optické klamy

http://www.studenta.cz/10-nejlepsich-optickych-klamu-ktere-zmatou-i-vas/magazin/article/674, http://g.cz/27-optickych-iluzi-poskadlete-svuj-mozek/, http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=811159

– Bylo poslední seznamování s chemikovým googlem – PSP. Zde pár odkazů: PSP song, NEZkreslená věda, PSP song 2

– naučili jsme se vytvářet a pozorovat nativní preparáty

– organismem týdne byla tentokrát ježovka

– četli jsme z knížky Co nevíte o mláďatech

 

 • Vařili jsme  kuskus s někoila variantami příloh . Moc jsme si všichni pochtnali. Čekají nás ještě následné práce – viz dokument.
 • Aktuality (ty, které byly řádně dokončeny, si můžete přečíst ve složce Aktuality 2017/18.:
  • Krasobruslařka Oksana Bajulová (Lili)
  • Svatý Martin (Anežka S.)
  • Reklamy (Kiki P.)
  • Václavák – náměstí, kterým běží dějiny (Kuba K.)
  • Povolební situace – jednání o vládě (Kiri)
  • Děkovné vzkazy na billboardech psali cizinci (Klárka V.)
  • XBOX One (Fanda)
  • Mezinárodní den záchodů
 • Deníky  dětí, které zachycují ze svého pohledu, co se ve škole tento týden dělo, si můžete přečíst ve sdílené složce (odkaz v mailu)

Angličtina

shrnutí, co jsme dělali:

Modal verbs 1

Follow-up work: translation

Steve & Chieko

Health and Medicine

Follow-up work:

Steve: Revise useful vocab (copies of the exercise book are on the board)

Chieko: Answer the questions A (copies are on the board)

Green verbs 3b

WILL BE NEXT WEEK

Blue verbs 3b

Follow-up work: try the test again (or write your sentences)

Topic Talks:

Topic Talk 1: Hussars by Adam B.

Topic Talk 2: Pumpkin Cheese Cakes by Klárka S.

Topic Talk 3: Memes by Tomáš B.

Topic Talk 4: Skateboarding by Petr Š.

Obecné informace k prezentacím a další- v samostatném mailu.

 

Tyrkysová (9.r.)

 

Angličtina

What did we do?

Martina

MODAL VERBS I

AKADEMICI – modal verbs mix – comparison and use

Follow-up work: write your own dialogue using modal verbs expressing my opinion – example, practise – sentences on the board

Due date: 20th November

PRAKTICI – modal verbs – obligation & necessity – all tenses

(=způs. slovesa – vyjádření povinnosti & nutnosti, ve všech časech)

Follow-up work: practise – sentences on the board, in the yellow exercise book

Due date: 20th November

 

Sarah

Family I

Follow-up work: worksheets

Due date: 20th November

 

Sarah / Chieko

Blue Verbs 3b – travel verbs

Follow-up work: practice if necessary

Due date:  20th November

Z deníků dětí:

Španělština

Dneska jsem přijel trochu později, ale nebyl to moc vážný problém. Jakmile jsem se zapsal, tak jsem šel do Londýna a hned jsem viděl Michala a Lukáše. O něčem si povídali a Michal se smál. Bylo mi jedno o čem si povídali, takže jsem se ani neptal. Vzal jsem si Index a sedl si na zem. Za chvíli si ke mě sedl Lukáš a začali jsme si povídat. Myslím, že jsme si povídali o tom, jestli dneska bude nebo ne. Nic zvláštního. Za chvíli byla španělština, tak jsme šli. Ani si nevzpomínám jestli byla elipsa. Španělština byla hodinu a půl (jako vždycky). Po španělštině jsem si šel sednout k jídelnímu stolu a dal jsem si svačinu. Potom ke mě a Lukášovi přišla Hanka a nabídla nám, že bude prezentace z historie a jestli nechceme jít. Rovnou jsme šli na prezentaci, a když už jsme byli tam, tak jsme šli i na druhou. Na začátku první prezentace mi Honza Šk. dal mojí starou knihou, kterou jsem mu půjčil. Hned, jakmile jsem skončil na prezentacích, tak jsem šel ke stolu v Londýně. Hodinu jsem si četl (tu knihu co mi vrátil Honza) a potom jsem šel pracovat na výstupech z historie. Udělal jsem jeden výstup a ten druhý udělám asi zítra.

J.K. (7.r.)

Fotografie ze III. trojročí:

 

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.