týden 7.-11.1.2019

Zveřejněno v , autor Richard Waisser

Čemu jsme se mimo jiné ve třídách věnovali:

I. trojročí:

 • vaření se Sárou (rodilá mluvčí AJ)
 • hry se Sárou (rodiluá mluvčí AJ)
 • prezentace: di, ti, ni/ dy, ty, ny
 • Tři králové: zpěv v ostatních třídách, svátek, zvyky, význam (OSV)
 • knihovníci ve třídě – povídání o městské knihovně a o půjčování knížek, význam knihoven
 • prezentace CMYK
 • HV s Verčou: společně s bílou třídou, novoroční písnička, vymýšlení předsevzetí a jejich začarování pomocí písničky (odkaz na písničky je níže)
 • VV: výroba koruny pro krále
 • procházka spojená s hraním si na sněhu – bobování, koulování
 • tělocvična: gymnastika – kladina, cviky na koberci, fotbal
 • vaření se Sárou: nákup na vaření a příprava jídla  a pití (rodilá mluvčí AJ)
 • úklid třídy – čištění šuplíčků
 • příklady týdne: matematičtí hadi na násobení, dělení, sčítání a odčítání; korektura špatně vypočítaných příkladů, doplňování rovnic, porovnávání, sčítání a odčítání do 100, písemné sčítání s přechodem příklady na násobení a dělení
 • prezentace: parkety
 • prezentace: písemné odčítání pod sebou bez přechodu přes desítku
 • samostatná práce: násobilkové mandaly, učení a odříkávání násobilky, sčítání pod sebou s přechodem přes desítku, dělící a násobilková tabulka
 • s rodilou mluvčí Chieko: tvary a hra Bingo, měsíce v roce

 

|II. trojročí:

 • matematická rozcvička – procvičování zaokrouhlování (celá čísla, desetinný čísla, řády do milionů)
 • Ma – Prezentace – stupně, minuty – převody, matematické operace – sčítání, odčítání, násobení, dělení
 • Vzory mužského rodu, životnost a neživotnost
 • Fyzika – optika II. praktické pokusy
 • ČaSv – Petr – Vyhodnocení ornitologického pozorování

III. trojročí:

 • Z. Jirotka: Saturnin
 • Čtenářská dílna s vlastními knihami: Obálka
 • Zájmena, gramatické kategorie, druhy zájmen
 • Přivlastňovací zájmeno svůj
 • Diktát – pravopis přídavných jmen
 • Sdílení čtenářských a kulturních deníků
 • číselné obory – přirozená, celá a racionální čísla
 • převod zlomků na desetinná čísla
 • operace s racionálními čísly – sčítání a odčítání
 • operace s racionálními čísly – násobení
 • dělení mocnin, umocňování mocnin, mocnina zlomku, mocnina desetinného čísla, mocnina záporného čísla
 • Návrh obálky přečtené knihy – různé výtvarné techniky
 • Kroje – návrh vlastního kroje, zdobení, různé výtvarné techniky
 • Hus, husité-opakování
 • Jiří z Poděbrad
 • VU- Vznik samostatné České republiky
Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.