Tvořivá dílna v Monteklubu

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Oblíbený vyučující ve III. trojročí programu Montessori, fyzikář Vašek, nabídl Monteklubákům dílnu, kde by zužitkovali plasty, které by jinak už putovaly do kontejneru…

Ve fotoreportáži se můžete podívat, s jakým zaujetím je vytvářena raketa i rozmanité vesmírné moduly. Zároveň s fantastickými objekty vzniká i seznam použitých plastů, abychom si lépe uvědomili, k čemu všemu nám tento materiál slouží, ale i to, jak bude těžké zbavit se umělohmotného odpadu. Pokud byste nám chtěli do této „sbírky“ přispět, zanechte neobvyklé předměty či obaly z plastů ve vrátnici školy, nejlépe i s popiskou o co jde.

Děkujeme

za Monteklub  Martina Jesenská

fotografie

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.