Tomáš Feřtek v montessori Na Beránku

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Děkujeme panu Feřtekovi, že s námi pobyl celý den ve škole. Odpoledne jsme na setkání se všemu učiteli z programu od něj dostali zpětnou vazbu na jeho pozorování, která byla velmi cenná pro naše další směřování a podporující pro to, kam směřujeme a jaké hodnoty ve vzdělávání budujeme. 

Přetěte si více o jeho návštěvě u nás.

Krásné léto,

Mirka Kellovská

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.