Rukodělky- otevřen další kroužek

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Pro velký zájem o rukodělný kroužek nabídla Eva Pulcová pro druhé pololetí nový termín – středu od 15. 30 do 17.00h. Cena kroužku je 1250,- Kč za pololetí. Po vyplnění formuláře, prosím, uhraďte nejpozději do 15. 2. 2017, na účet číslo 2300489740/2010, s variabilním symbolem Vašeho dítěte a specifickým symbolem 800.

Přihlašovací formulář

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.