Rozloučení s absolventy programu Montessori 2016/17

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská
Poslední červnový týden, poslední týden na základní škole. Naše deváťáky v něm čekalo loučení se spolužáky, s učiteli, s celou školou. Loučila se s námi naše nejméně početná třída – dvanáctičlenný tým, který spojil své nápady, zkušenosti, kreativitu a umělecké cítění a připravil pro všechny v Montessori velkolepou rozlučkovou show. Na jedno odpoledne se z našich deváťáků stali herci, komici, tanečníci a moderátoři, kteří nás bavili, překvapovali, dojímali, rozesmáli a umožnili společně naplno prožít okamžik rozloučení se základní školou.

V první polovině programu se se svými deváťáky loučily postupně všechny třídy Montessori. Střídaly se dárky básnické, hudební a pohybové, všechny ale velmi osobní, milé, skvěle připravené a odprezentované.
Následovalo divadelní představení deváté třídy s názvem Sraz po dvaceti letech. Na své nejsilnější školní zážitky v něm deváťáci vzpomínali formou filmových scének s velmi originálním a vtipným dabingem. Nahlédli jsme do jejich představy o vlastní budoucnosti, bavili jsme se u hudebních a tanečních scének a žasli nad kvalitou, kterou dokázali svému vystoupení dát.
Rozloučili jsme se s našimi historicky druhými deváťáky. S kolektivem, který dorostl do velké týmové souhry i přesto, že se utvářel a rozrůstal ještě v posledních letech a měsících své školní docházky. S týmem, ve kterém si všichni dokázali postupně objevit a rozvinout svoji roli a dozrát k pevnému přátelství.
Naši milí Kájo, Amy, Inko, Naty, A-Rio, Matěji, Matěji, Šimone, Miky, Vašku, Milane, Matouši! Ještě jednou se s vámi z celého srdce loučíme, děkujeme za všechny společné zážitky, krásnou rozlučku a přejeme vám úspěšné zahájení vašeho středoškolského studia. A kdykoliv vás rádi přivítáme u nás v Montessori na návštěvu i další spolupráci s vámi. Bylo nám ctí vás doprovázet na části vaší cesty za vzděláním,
my všichni v Montessori.

Fotografie z rozlučky 28.6.2017

Poslední den ve škole a poslední zvonění

Další informace o našich deváťácích

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.