Rodičovský večer

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská


9.12.2019 od 17.00 vás zveme na tradiční Rodičovský večer, který se bude konat v prostorách Montessori programu v ZŠ Na Beránku v 2. trojročí.


Témata, kterými se budeme na tomto setkání zabývat, najdete v přihlašovacím formuláři 2019_11_Rodičovský večer_Montessori


Navíc vás čeká- setkání s našimi absolventy, letos již i s maturanty- adventní setkání a dílničky s Katkou – občerstvení připravené našimi deváťáky
Moc se na všechny těšíme a věříme, že si společný večer užijeme.


Za všechny Mirka Kellovská

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.