Reportáže z Geisenhausenu

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

25.3.2019:

In the morning children came to school by the school busses. We happily met in front of the school and after a few minutes we headed to “Aula” to meet our German partners and play some ice-breaker games with them. One of the games was a “rallye” around the school which helped us to know the school, classes and other spaces. Afterwards, we were informed about the plan for this week, signed in for the trips arranged by Germans for us and went out for the break and taking photographs by the headmaster Mr. Robert Parr. After the morning classes, at one o’clock, some students went home with their host students and some stayed for the afternoon classes (sports, music, individual work) till four o’clock.

Ráno přijely děti ze svých rodin do školy, většinou školními autobusy. Proběhlo to téměř bez komplikací, někteří řidiči byli sice trochu překvapení, ale české studenty do autobusu vzali. Všichni se nadšeně přivítali (protože už  se skoro 20 hodin neviděli:-) a zamířili do auly, kde nás čekaly seznamovací hry. Pak jsme měli “rallye” po škole (abychom věděli, kde co je), seznámili jsme se s plánem na tento týden, zapsali se na naplánované výlety a vyrazili ven na přestávku a na focení organizované panem ředitelem. Po dopoledním vyučování (do jedné) jsme vegetariánsky poobědvali ve školní jídelně a buď vyrazili domů se svými studenty, nebo zůstali ve škole až do čtyř na odpolední vyučování (sport, hudebka, samostatná práce).

Petra

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.