Přírodní zahrada

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Žáci zelené třídy připravili pro všechny prezentaci výsadbového plánu keřů na školní zahradě: Stromy a keře na školní zahradě

A takhle se sázelo:

keře keře 3 keře4 keře5

Další fotografie:

 

 Na jaře 2014 byly ve spolupráci s dětmi vypracovány osevní plány:

OSEVNÍ PLÁN JARO 2014 – ZÁHON 1

OSEVNÍ PLÁN JARO 2014 – ZÁHON 2

OSEVNÍ PLÁN JARO 2014 – ZÁHON 3

OSEVNÍ PLÁN JARO 2014 – ZÁHON 4

OSEVNÍ PLÁN JARO 2014 – ZÁHON TŘI SESTRY

Bylinková spirála

Ve středu 2.4. 2014 se modrá třída sešla na zahradě ke stavbě BYLINKOVÉ SPIRÁLY. Děti se potkaly s odborníkem panem Spáčilem z firmy KA-MON, který s nimi krok po kroku vytvořil základ spirály. Děti nejprve udupávaly zem a pak si vytyčily pomocí provázku a květináče spirálu. Dalším krokem bylo nošení kamenů. Když bylo kolem dost kamenů na výběr, začalo se se stavbou. Několik dalších dětí vozilo na kolečku z nedaleké hromady půdu. Ke konci dopoledne byly postaveny asi 3 vrstvy kamenů. Že to děti těšilo, svědčí slova jedné holčičky: “To jsem nevěděla, že to bude taková zábava.”

Bylinková spirála se dostavěla na Jarním jarmarku 5.4. a tam ji také rodiče s dětmi osázeli řadou bylinek.

jarmark_2014 278

jarmark_2014 276

Slaměná zeď a bylinková spirála

V přelomovém nádherném březnovém a dubnovém týdnu děti vyrazily na přírodní zahradu stavět společně se sedmáky slaměnou zeď. Pod vedením odborníků  a po předchozím semináři jim šla práce od ruky a zeď stála za dva dny. Škoda, že jsme si nevzpomněli na písničku Dělání, dělání, protože by se byla krásně k hemžení dětí hodila.

Ne všechny děti zaujala malta, sláma a zeď, některé se cítily lépe u kamenů a bylinkové spirály či na hromadě hlíny s lopatou v ruce. Kluci si „mákli“ s kolečkem v ruce a postupně odhazovali své svršky.

https://plus.google.com/u/0/photos/113889008664451253420/albums/5999254305573237265

5.4.2014 proběhl na zahradě Jarní jarmark

V rámci jarmarku se uskutečnila přednáška a workshop Čtverečková zahrádka, první čtverečkové zahrádky byly založeny a osety.

čtverečková zahrádka 3

A tohle nám později vyrostlo:

ctvereckove zahradky

S pomocí rodičů jsme postavili kompostér

kompostér

Byly rozmístěny budky pro ptáky, vyrobené dětmi z kroužku Malý kutil

budky

6.5.2014 Celopražská konference EVVO

Konferenci pro pedagogy všech škol na území Prahy spolupořádaly Pro-BIO liga, Ekodomov a Montessori Cesta. Součástí konference byla i prohlídka školní přírodní zahrady a další workshop o čtverečkových zahrádkách.

2.6.2014 přijel BAGR

Byly provedeny další plánované terénní úpravy na zahradě – základ Jahodového kopce

17.6.2014  se konala první návštěva Ondřeje Nehasila z ekocentra Koniklec – zahájení spolupráce na plánování a realizaci jezírka na zahradě.

18.-19.6.2014 proběhla stavba trvalkového záhonu

trvalky

19.6.2014 Zahradní slavnost

oslava svátku maminek, předání květin a osázení trvalkového záhonu, divadlo pro děti s rodiči a veřejnost

Září 2014

Pod vedením O. Nehasila pracovaly děti na plánování jezírka v zahradě, vznikají čtyři návrhy, nejlepší návrh (plakát je vystaven na chodbě ve škole) bude realizován.

24.9.2014

první schůzka s Ing. Arch. Miroslavem Ščudlou (budoucí stavební dozor pro stavbu „Zelené učebny“). Děti prezentovaly svůj návrh zahradního pavilonu. Byly vypracovány podklady k projektové dokumentaci

Říjen 2014

10.10.2014 děti volily z mnoha návrhů zahradního jezírka ten nej…. a 15.10.2014 byl základ jezírka vybagrován

18.10.2014 Podzimní jarmark

Kromě obvyklé jarmareční činnosti byl při této příležitosti prezentován návrh zahradního pavilonu, velké pozornosti návštěvníků se těšila výstava návrhů na vstupní bránu do zahrady, která zabírala téměř celou délku plotu od vchodu až k budově školy. Děti z prvního trojročí ze sebe vydaly to nejlepší a proto byla volba vítězného návrhu brány velmi napínavá.

Proběhl také první výpal v nové venkovní keramické peci (naštěstí Paletovi obětovali svou zásobu dřeva na zimu – DĚKUJEME. Objednané dřevo totiž  firma přivezla tak mokré, že téměř nehořelo). Pec se slavnostně otevírala druhý den ráno – výrobky splňovaly všechny atributy pravěké keramiky a byly prostě náááádherné.

Na Zahradě byla (tentokrát převážně rukama učitelů) vybudována venkovní keramická pec. Bude využívána převážně k pálení keramiky, ale dají se v ní upéct i buchty :-).

stvba keramické pece

 Listopad 2014

8. 11. 2014 Během sobotního workshopu s rodiči a učiteli byl založen vrbový tunel.

vrby3vrby

Prosinec 2014

Ukončili jsme čerpání grantu z MČ Praha 12 – Zelená knihovna. Závěrečnou zprávu si můžete prohlédnout ZDE. Knihy jsou nakoupené, označené a děti už je ve škole využívají. Zelená knihovna je prezenčně dostupná i rodičům a rodinným příslušníkům. Při akcích pro veřejnost (například v průběhu jarmarků) bude knihovna, tak jak je už zvykem, přístupná i veřejnosti. Seznam knih je k nahlédnutí ZDE.

Bylo ukončeno řešení dvouletého grantového projektu budování Školní přírodní zahrady (dostali jsme 100 000,- Kč a odvedli za ně velký kus práce). Závěrečnou zprávu si můžete prohlédnout ZDE.

Na Zahradě je ale stále co dělat, naše aktivity zde zdaleka nekončí. Abychom měli naše projekty z čeho financovat, zažádali jsme o další granty:

1. MČ Praha 12 – Grantové řízení na podporu projektů v oblasti životního prostředí na rok 2015: (Jahodový kopec, Voda na zahradě a Naučná cesta školní přírodní zahradou)

2. Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí HMP: Zelená učebna Na Beránku – žádáme o dotaci na pokrytí části nákladů na stavbu zahradního pavilonu. Jak bude vypadat, až se nám to všechno podaří, se můžete podívat ZDE.

Pokud se chcete na budování zahrady podílet aktivněji, napiště nám na jana.neumajerova@zsmontessori.net

Pokud nám chcete pomoci nabídkou služeb (vlastní bagr, náklaďák, vrtná souprava a podobně), opět se prosím obracejte na Janu Neumajerovou (jana.neumajerova@zsmontessori.net) nebo ve škole na Michala Hammera (michal.hammer@zsmontessori.net)

Finanční pomoc rádi přijmeme na účet spolku Montessori cesta s poznámkou „zahrada“ DĚKUJEME!

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.