Pozvánka na kurz

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Matematika zábavně a názorně
aneb využití pomůcek Montessori  
pro výuku matematiky od 3. do 9. třídy základní školy

5.5.2017 – 7.5.2017

ve škole Na Beránku, v Praze 4 – Modřanech.

lektorka:  Michaela Birgit Griep

 

 

 

 

 

    

 

Obsah  

Obsahem kurzu budou přednášky a aktivity směřující k získání teoretických a praktických znalostí a dovedností pro využití Montessori konkrétního materiálu při výuce matematiky od 3. do 9. třídy základní školy zaměřené na tyto oblasti matematiky

  • základní počítání (násobení a dělení, jejich geometrické znázornění, cvičení násobilkových řad bez memomorování, rozdělování beze zbytku)
  • zlomky, procenta (obecné zlomky a jejich znázornění, krácení, rozšiřování, sčítání, odčítání, násobení,dělení, desetinné zlomky a jak s nimi počítat)
  • umocňování a odmocňování (druhé mocniny, mocniny čísla deset, umocňování dvojčlenu a trojčlenu, přechod k binomickéhu a trinomickému vzorci pro plochu, umocňování na třetí dvojčlenu a trojčlenu, odmocňování s víceciferným výsledkem, přechod k binomickému a trinomickému vzorci pro krychli, odmocňování třetích mocnin)

 

Kurz je určen učitelům 1. a 2. stupně základních škol.

 

Cílem kurzu je:

  • ukázat, jak se může vyvinout matematické porozumění skrze řízené zacházení s Montessori materiálem
  • na základě nových poznatků neurofyziologického výzkumu o stavbě a vývoji lidského mozku předvést názornou aplikaci kreativního a hravého zacházení s Montessori materiálem, který zapojuje všechny smysly  a rozvíjí tak matematické myšlení
  • ukázat přechod od práce s Montessori materiálem k abstraktnímu písemnému postupu, pochopit souvislost mezi prací s materiálem a zápisem
  • uklázat souvislosti mezi konkrétními pomůckami a abstraktními matematickými vzorci

 

Časový harmonogram – 20hodin (pátek 5. 5. 2017 od 15h 1x 4 hodiny, sobota 6. 5. 2017 a neděle 7. 5. 2017 vždy od 8.30 do 17.00h – 2x 8hodin)

 

Kurz povede Michaela Birgit Griep, zkušená lektorka Montessori pedagogiky, která v poslední době pracuje jako  referentka pro Montessori vzdělávání a školní poradenství, vede  vzdělávací semináře v oblasti matematika a geometrie v Montessori

a certifikované kurzy Akademie v Biberkoru „Institutu celostního vzdělávání“

(IFGL) v Německu, Česku, Rakousku, Itálii, Lichtenštejnsku a Švýcarsku

 

Kur

Cena kurzu je 5 800,- Kč . Maximální počet účastníků je 40.

V ceně kurzu je zahrnut

  • překlad
  • drobné občerstvení včetně nápojů během dne. Obědy je třeba uhradit zvlášť.

Přihlášení je možné do 31. 3. 2017 včetně uhrazení zálohy 500,- Kč na číslo účtu 2500960023/2010.

Závazná přihláška

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.