Pomoc studentů se stavbou venkovní kuchyně a jídelny

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská
Na projektu přírodní zahrada se v pátek 2.11. podíleli i naši absolventi, kteří nyní studují v 3. ročníku SŠ…

Přišli pomoci se stavbou venkovní kuchyně a jídelny, kterou je před zimou potřeba dostat pod střechu. Naši absolventi mají k přírodní zahradě a hlavně stavbám na ní citové pouto, protože společně postavili nyní už slavnou, současnými dětmi hojně využívanou a návštěvami obdivovanou „slaměnohliněnou“ učebnu.
Spolupráci s bývalými žáky bychom rádi i nadále podobnými společnými akcemi aktivně podporovali.
Mirka Kellovská
Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.