Pojďte s námi v červnu na Karlštejn……

Zveřejněno v , autor Montessori

Zveme všechny rodiče a děti na víkendovou akci

/ přípravu celé akce si vzal na starost Radek Slovák – tatínek Janka z 2.C, za což mu už teď děkujeme/

Ve službách krále – společný výlet Montessori tříd.

 Legenda
 Píše se rok 1357. Král Karel IV povolává své nejvěrnější do služby: „Od
 přátel z Říma máme zprávu, že Ludvík Braniborský, náš úhlavní nepřítel, se
 chce podlým způsobem stát císařem Římským tak, že nám ukradne korunovační
 klenoty! Vašim úkolem bude tyto klenoty ukrýt. Svěřujeme tento úkol právě
 Vám, méně početné skupině panošů (kluků a holek), protože naše královská
 garda by byla příliš nápadná. Doneste tyto klenoty do nové královské
 pokladnice, kterou jsme nechali vystavět na novém hradě (dnes Karlštejn).
 Klenoty vám budou předány královským purkrabím v kempu „U náplavy“ v obci
 Srbsko u řeky Mže (dnes Berounka) dne 13.6. v 10:00 ráno. Tím ale nemáte
 vyhráno. Na cestu k hradu nejde jít přímo od řeky, protože před hradem
 číhá najatá loupežná horda, která by Vám poklady vzala. Vaše družiny to musí
 vzít zadem, přes hory a lomy. Po cestě na vás mohou číhat další nebezpečenství,
 lupiči, propasti, divoká zvěř, jeskyně a doly s trpaslíky! 
 
Instrukce:

 Na cestu a zvláště kvůli táboření sestavíme družiny tvořené alespoň jedním
 zbrojnošem (rodič) a alespoň jedním panošem (dítě). Zbrojnoš přebírá za
 své panoše (vlastní děti, resp. děti mu svěřené) zodpovědnost v oblasti
 výstroje, stravy a nocování (zajišťuje stan, spacáky)

Věci na stanování a neděli si můžeme uschovat v kempu.
 
Družiny si mohou vybrat jednu z variant výletu: 
I) jednodenní 13.6. – s návratem v sobotu večer 
II) dvoudenní 13-14.6.- s přespáním v kempu ve vlastních stanech
 
Společný sraz:
 Sobota 13.6. – 8:30 před pokladnami nádraží Smíchov – tam se sejdete s Radkem Sl.
(bus 253 odjíždí z Pavelkovy již v 8:01)
 Společný přesun vlakem: Praha Smíchov 8:57 – Srbsko 9:31 

/ v Srbsku budeme mít jedno velké auto, kam bude možné také uložit nějaká zavazadla/
 
Sobotní program:
. Vyrážíme ze Srbska (zde si necháme v úschově stany apod.)

 . po žluté ke Svatému Janu + návštěva skalního kostela 
. do kopce na Solvayovy lomy + návštěva muzea
 . oběd z vlastních zásob 
. po zelené a červené cestě V. Náprstka směr Karlštejn
 . odbočka po žluté k zatopenému lomu Malá Amerika (zacházka 1,5 km)
 . nádvoří hradu Karlštejn – zakončení jednodenní hry.
 . Kdo zvolil jednodenní variantu: návrat vlakem ze stanice Karlštejn
na Smíchov. Vlak jezdí každou půlhodinu, např. 17:31, 18:01, 18:31… 
. Kdo zvolil dvoudenní variantu: přesun po silnici do kempu (3km)
 . V kempu „U náplavy“ možnost koupání v řece, příprava ohně, stavění
stanů, táborák.
Celý sobotní okruh je dlouhý cca 15 km.
 
Nedělní program:
 . Pokračovaní programu
 . Po žluté a modré na Tetín (4km od kempu) – zřícenina, možná muzeum
 . Oběd z vlastních zásob
 . Po modré do Berouna (3km) kde navštívíme Městskou Horu s Medvědáriem
a rozhlednou
 . Návrat v podvečer vlakem z Berouna na Smíchov (odjezdy 15:52, 16:22,
16:52 .)
V neděli bychom měli nachodit cca 10 km.
 
Vybavení pro družinu: 
pero+poznámkový blok, baterku, šátek, zavírací nůž, provázek
 Máte-li, vezměte sebou 6 kostek na vrchcáby – oblíbenou to středověkou
hru.
 
Co sebou na sobotu:
 Pohodlné pevné boty, jídlo, vodu (bude možné doplňovat), oblečení dle
 aktuální předpovědi, nebo buďte připraveni na slunce i na déšť.
 
Co navíc sebou na neděli (varianta s přespáním):
 stan na družinu, spacák, karimatku, může být i něco na večerní opékání.
 
Přihlašujte celé družiny najednou do 8.6. už s vybranou variantou
jednoduše tak, že zašlete mail s názvem „Ve službách krále“ na adresu:
 kellovska@seznam.cz a připojíte na sebe kontakt.

Moc se na všechny těšíme.

Radek Slovák a Mirka Kellovská
 

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.