Placení kroužků na 2. pololetí

Zveřejněno v , autor Montessori

Milí rodiče,

 

přijímáme již platby zájmových kroužků na 2. pololetí tohoto školního roku.

Kurzovné prosím uhraďte nejpozději do konce února 2012. Děkujeme.

 

Pro přehled uvádíme způsoby plateb:

 

Výtvarný klub se hradí hotově Zdeně Janovské (kabinet v přízemí) nebo na účet Montessori Modřany-2086585001/5500. (stejně jako příspěvky do sdružení Montessori)
 

Kroužky organizované školou (hudebně-dramatický, florbal) se hradí formou složenky, kterou děti dostanou v daném kroužku.
 

Hudební kroužek, hra na koncovku, hra na kytaru se hradí hotově Janě Matějíčkové (kabinet 1.p.)
 

Anglický klub se hradí bezhotovostně na účet, který je uveden na vystavené faktuře pro jednotlivého žáka. Tuto faktutru dostanou děti prostřednictvím svého třídního učitele.
 

Při bezhotovostních platbách uvádějte prosím ve zprávě pro příjemce jméno dítěte!

 

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

 

Za Sdružení Montessori Jana Matějíčková

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.