Projekt Přírodní zahrada

Ve školním roce 2012/13 byla v Montessori programu ZŠ a MŠ Na Beránku zahájena výuka podle Montessori pedagogiky i na druhém stupni. Stali jsme se tak (společně s Brnem) první školou v České republice, která tento krok učinila. Jednou z myšlenek Marie Montessori, týkající se vzdělávání žáků  nad 12 let, je propojení výuky s praktickým životem, konkrétně práce na farmě a zahradě. Žáci si tak mají v reálu zažít, jak pracovat se zeminou, pečovat o rostliny a chovaná zvířata. Vedení školy nám vyšlo vstříc a poskytlo nevyužívanou část školního pozemku pro založení vlastní zahrady k realizaci výuky nejen druhého, ale i prvního stupně Montessori.

plán

Cílem projektu není „nechat si vybudovat zahradu“, ale položit základy, na kterých budou moci děti dlouhodobě samy s pomocí učitelů a rodičů budovat svůj prostor a rozvíjet své ekologické myšlení a klíčové kompetence. Kromě nesporného přínosu školní zahrady pro rozvoj ekologického cítění dětí a dalších již zmíněných výhod poskytne zahrada nespočet příležitostí k ověření školních znalostí v praxi. Ne všechny děti s nadšením počítají v lavici objem krychle či kvádru, ale všechny bezezbytku spočtou objem nepravidelného šestibokého hranolu, aby zjistily, kolik kompostu bude potřeba pro jejich nový záhon. Výklad o osmotických dějích v přírodě si asi zapamatuje málokdo, ale to, že po dešti popraskaly zralé třešně na stromě, děti nezapomenou. Soustavné pozorování přírodních dějů v průběhu celého roku výrazně napomůže pochopení mnoha probíraných jevů z prvouky, přírodopisu, chemie i fyziky.

Důležitým pozitivním aspektem bude i nově získaná informovanost o ekologicky šetrném pěstitelství a výrobě biopotravin. Zároveň předpokládáme i zlepšení stravovacích návyků dětí, neboť ani zapřisáhlý odpůrce vitaminů neodolá vlastnoručně vypěstované mrkvi nebo rajčeti.

Otevření zahrady (říjen 2012)

     otevření1 otevření2 otevření3

 Oslavy slunovratu na místě budoucí zahrady se zúčastnily všechny děti (prosinec 2012)

SLUNOVRAT 2 SLUNOVRAT 3 SLUNOVRAT

 Co je cílem projektu Školní zahrada?

 • Přebudovat část dnes nevyužívaného, zanedbaného a zpustlého školního pozemku v přírodní zahradu dle kritérií projektu „Přírodní zahrady bez hranic“.

 • Využít práci při plánování, budování a udržování zahrady ve výuce k rozvíjení klíčových kompetencí žáků na základě školního vzdělávacího programu Cesta Montessori.

 • V rámci volnočasových aktivit zapojit do práce i zábavy děti, rodiče dětí a další dobrovolníky.

 • Získat plaketu „Přírodní zahrada“ (první na území hlavního města Prahy).

REALIZACE PROJEKTU:

 • Zabezpečení pozemku (vybudování oplocení)

 • Příprava pozemku (odvoz antuky a škváry, odstranění náletu, navezení zeminy)

 • Komunitní plánování (s dětmi)

 • Vlastní budování zahrady

Zabezpečení pozemku:

Část starého oplocení byla odstraněna svépomocí (rodiče, děti a učitelé) na víkendové brigádě v dubnu 2013

plot1 plot2 plot3 plot4

Materiál (sloupky, použitelné pletivo) byl uschován pro použití na výstavbu nového oplocení. Bohužel byl během týdne rozkraden. Nové oplocení vybudovala firma IK stavby. Děkujeme za neobyčejně vstřícné jednání při řešení poškození hotového díla vandaly!

fotografie– duben 2014

Financování: Škola z prostředků na opravu a údržbu od zřizovatele Městské části Praha 12

Příprava pozemku:

Průzkum hloubky antuky a škváry a počítání objemu materiálu, který potřebujeme odvézt, provedli čtvrťáci. Také měřili obvod a obsah plochy zahrady.

how does cialis work video # viagraonline-genericcheaprx # cialis at walmart # cialis bph mechanism of action # does viagra really work yahoo answers

  čtvrtaci mereni čtvrtaci mereni 3 ctvrtaci mereni 2

Vybagrování stávající vrstvy antuky a škváry provedla na jaře 2013 sponzorsky firma Metrostav a.s.  Děkujeme!

Navezení vhodné zeminy zajistila v říjnu 2013 sponzorsky firma Novera a.s. Děkujeme!

Komunitní plánování:

Na podzim 2012 byla zahájena spolupráce s nezávislým občanským sdružením Pro-Bio-Liga (společná žádost o grant) a na jaře 2013 byla odstartována první část společného komunitního plánování s těmito závěry:

 • na základě přání dětí a učitelů byl sestaven plán „zahradních koutů“

obrazky 2 obrazky

 • v jednotlivých třídách proběhl úvodní seznamovací blok s dětmi a lektory Pro-Bio-Ligy s cílem odstartovat práci dětí na projektu s pracovním názvem „Náš zahradní kout“

 • návrhy jednotlivých tříd jsou postupně zapracovávány do vlastního projektu realizace zahrady.

 • Měření tloušťky kmenů pro zakreslení do plánu zahrady provedli prvňáčci (prosinec 2012).

  prvnaci1 prvnaci2 prvnaci3

Vlastní budování zahrady:

Děti z 1. a  2. třídy odklidily štěpky z příjezdové cesty (duben 2013)

stepka1 stepka2

První výsadba stromů byla provedena slavnostně za přítomnosti zástupců Městské části Praha 12 (pan starosta Mgr. Petr Prchal a paní místostarostka Ing. Eva Tylová) v rámci podzimního jarmarku.

výsadba výsadba2 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • V rámci výuky geometrie na druhém stupni studenti připravují plány dřevěné zahradní stavby (úschovna nářadí a náčiní), v kroužku Malý kutil děti vyrobily překrásné budky pro ptáky a budou vyrábět i další úkryty pro zvířecí pomocníky.

 • Probíhá nákup sazenic keřů, stromů a osiva pro druhou podzimní část výsadby a nákup materiálu a nářadí pro práce na zahradě a pro zahradu.

 • Připravujeme spolupráci s Odborným učilištěm pro žáky s více vadami v Komořanech.

 • Probíhají jednání o stavbě „Zelené učebny“  – předběžný plán zahrnuje stavbu se základní dřevěnou konstrukcí a výplní ze směsi slámy a hlíny. Předpoklad realizace – starší děti (2. stupeň) spolu s učiteli a rodiči.

 • Bylo zahájeno budování zvýšených záhonů (součást výuky v 7. ročníku)

Záhony1 Záhony2 Záhony3 Záhony4 Záhony5 Záhony6

Realizaci projektu zajišťuje pracovní skupina „Zahrada“ OS Montessori cesta pod vedením Michala Hammera.

Vítáme další aktivní členy.

V případě zájmu o spolupráci nebo podporu projektu formou finančního či věcného daru prosím kontaktujte Michala Hammera.

 

Financování:

OS Montessori cesta v loňském roce žádalo o podporu realizace projektu „Školní přírodní zahrada“ v 5 grantových výzvách, z toho 3x úspěšně:

Dva granty na rok 2013 udělilo zastupitelstvo Městské části Praha 12 na návrh rady Městské části Praha 12:

1.    kolo výzvy grantového řízení na podporu projektů v oblasti životního prostředí na rok 2013: 43 000,- Kč

2.   kolo výzvy grantového řízení na podporu projektů v oblasti životního prostředí na rok 2013: 60 000,- Kč

Z prostředků výzvy „Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy“ pro období 2013-2014 jsme získali 100 000,- Kč. 

Tyto prostředky jsou určeny na podporu komunitního plánování, nákup materiálu na výsadbu a stavbu zahradních prvků, nutné zahradnické nářadí a nářadí pro výrobu zahradních prvků, služby (např. zemní práce) a vedení účetnictví projektu.

Další prostředky (6 500,- Kč) z výtěžku podzimního jarmarku byly hlasováním rodičů určeny na stavbu zelené učebny.

Stavba zelené učebny ovšem v plánovaném rozsahu představuje investici cca 300 000,- Kč. Proto hledáme další zdroje financování. V případě zájmu o podporu tohoto projektu se prosím obraťte na Michala Hammera.

Jak pokračují práce v přírodní zahradě a co je nového v roce 2014 se můžete podívat zde.

Zelená učebna


Průběžná zpráva I.

 Průběžná zpráva II.

Zkrácená verze závěrečné zprávy z grantu MHMP Zelená učebna Na Beránku

 

Orientační plán přírodní zahrady