O co nám jde?

Proč existujeme? 

Dnešní vzdělávací systém připravuje lidi pro dvacáté století. Lidi poslušné, stejné, nekritické, se zapamatovanými znalostmi, dychtícími po úspěchu. Lidi, po jejichž práci bude stále menší poptávka. Lidi, kteří se cítí do velké míry nenaplnění. Chceme ukázat, že i v tomto systému lze vybudovat státní školu rozvíjející člověka jako jedinečnou bytost. Místo obecného důrazu na poslušnost a znalosti stavíme na samostatnosti a rozvoji potenciálu každého žáka.

Co je naším cílem? 

Budujeme udržitelnou sídlištní, státní základní školu (tedy dostupnou všem) s oběma stupni, která rozvíjí člověka jako celek (na principech Montessori). příkladem pro ostatní vzdělávatele, rodiče a společnost.

Snažíme se ve škole vytvořit především příjemné klima. Chceme děti provést oběma stupni základní školy s úsměvem na tvářích, s radostí z objevování zákonitostí života a ze vzájemných přátelských vztahů. Usilujeme o to, aby se v patnácti letech (až od nás budou odcházet) dokázali správně rozhodnout, jak naložit s dalším životem.

Není naším cílem připravovat děti na víceletá gymnázia. Spíše se snažíme nabídnout program, který jim pomůže rozvinout jejich vrozené dary a zároveň si užít devět báječných školních let, na která budou celý život vzpomínat.

Přečtěte si více o tom, kdo jsme, za čím si stojíme a co od nás můžete čekat:

O co nám jde...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *