Montessori English Club

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

 

Vedoucí Martina Macháňová martina.machanova@zsmontessori.net

Tento kroužek navazuje na tradici našich akčních English Clubů, které jsou specifické svou náplní i délkou. Club je dvouhodinový, abychom dokázali vystřídat aktivity od čtení, poslechu nebo úvodní debaty až po např. výtvarné provedení, přípravu a demonstraci pokusů a nebo třeba dramatizaci úvodního tématu. Tematicky jsou tyto aktivity velmi různorodé, obvykle na začátku roku každý sdělí své přání a snažíme se program sestavit tak, aby na všechna přání došlo, nově budeme hodně čerpat z

audionahrávek. Ideální věk – druhé trojročí  (nebo po domluvě).

 

Termín: středa 15.30 -17.30 hod

Cena 1800 Kč za pololetí na účet sdružení Montessori cesta

 

 

 

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.