Machři roku 2018

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Hned ve druhém týdnu nového školního roku jsem se zúčastnil dobrovolné akce “Machři roku.” Třetí trojročí je poslední a už v sedmé třídě je potřeba začít se orientovat v tom, jaké jsou možnosti po ukončení ZŠ a přemýšlet, kde budeme pokračovat a pořádně se připravit. I proto jsem se rozhodl jít na tuto akci, protože jsem se chtěl porozhlédnout jaké školy existují, ale nenašel jsem nic, co by mě zaujalo více než gymnázium…

 

Oficiální popis akce pořadatele:

 

Projekt celostátních setkání učňovské mládeže, jehož cílem je popularizovat, zviditelnit a zlepšit celospolečenského renomé českého odborného školství, byl vyhlášen v říjnu roku 2008. Naplnění těchto cílů doprovází celá řada vzájemně provázaných aktivit, které ve svém celku tvoří komplexně pojatou platformu pro zlepšení stavu a podmínek v tomto segmentu školství, jehož ekonomický a společenský přínos je nezanedbatelný. Centrálním bodem projektu je pak každoroční setkání učňů, učňovských zařízení, ale i odborných cechů a dalších subjektů z odvětví, kde mohou žáci poměřit své schopnosti v soutěži Machři roku, školy vyměnit své zkušenosti a poznatky, navázat nové spolupráce, či představit jednotlivá řemesla. To vše před zraky široké veřejnosti a medií, neboť právě neinformovanost a mylné představy vzbuzují u mnoha lidí dojem, že jít do učení je jakési východisko z nouze.

Tento projekt vznikl v reakci na dlouhodobě se prohlubující problémy v odborném školství, které vyústili v alarmující nedostatek kvalifikovaných řemeslníků. Formou celostátní soutěže a setkání odborných škol bychom proto chtěli seznámit veřejnost a především mládež s možnostmi uplatnění, náplni práce a perspektivy odborného vzdělání. V návaznosti na to ale také zlepšit podmínky a vybavenost zařízení, ve kterých se řemeslným dovednostem vyučuje.

 

Cesta tam trvala asi hodinu. Akce se odehrávala na ploše, která se používá jako parkoviště, když na letenském fotbalovém stadionu hraje Sparta. Nenechte se ale zmýlit. Parkoviště je veliké, ale samotná plocha vyhrazená pro “Machry” byla dle mého odhadu tak desetina parkoviště. Prostě nic moc. Děti, které se akce zúčastnily vloni říkaly, že to bylo větší. Nebyli jsme jediní návštěvníci, spolu s námi se tam procházely další dvě nebo tři třídy. Prezentovala se různá učiliště a střední odborné školy (svářeči, pekaři, zemědělci). Nejvíc času, více než půl hodiny, jsme s kamarádem strávili u pána, který foukal ze skla koníka. Byl ze starého rodu uměleckých sklářů a sledovat jeho umění bylo poutavé a jediné zajímavé. Alespoň z mého a Matyho pohledu. Na místo setkání jsme dorazili s půlhodinovým předstihem, protože zbytek prezentujících nás prostě nedokázal ničím nadchnout. Dá se říct, že jak byl koník na světě, dali jsme si sváču a šli jsme pryč. Cestou nás ještě odchytli svářeči a donutili nás zkusit si svářečský simulátor, protože chtěli, abychom si vyzkoušeli svářečské řemeslo. I když to nebylo moc dobrovolné, jsem rád, že jsem si to zkusil, protože kromě toho, že mě simulátory obecně baví, tak už vím, čím být nechci :-).

 

Na srazu nám učitelé řekli, že když je akce tak krátká, mají pro nás ještě jednu aktivitu. Měli jsme zkusit odhadnout, kterým směrem od nás je Náměstí republiky a pokusit se vymyslet, jak se tam dostaneme. Od srazu až na Náměstí Republiky to trvalo hodinu. Na Náměstí Republiky před Kotvou jsme dostali rozchod a měli jsme zjistit odpovědi na 4 otázky:

  1. Přes jaký most jsme šli? 
  2. Nejstarší budova na náměstí republiky?
  3. Jak dlouho a proč a Náměstí Republiky takto jmenuje?
  4. Jaká významná osobnost tam má svoji pamětní desku?

Odpovědi naše skupinka zjistila dříve, než uplynula určená lhůta, tak jsme si ve zbylém čase stačili i něco koupit. Já jsem v průběhu hledání odpovědí potkal svého dědu a domluvili jsme se, že potom spolu půjdeme na oběd. A to vlastně bylo na celém dni nejlepší, protože jsem si dal rybu, která se lidově nazývá Svatý Petr a nikdy jsem tak dobrou rybu nejedl. Machry roku příští rok rozhodně vynechám. Možná bych to zvážil, pokud v menu ten den zase bude ta dobrá ryba :-).

J.Š.

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.