Kateřina Zielinská

Odborné vzdělání
1994 – 2001
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, magisterské studium
Učitelství pro střední školy – Učitelství českého jazyka a španělského jazyka
pro střední školy
listopad 2000
Diploma Superior de Español como lengua extranjera

nejvyšší úroveň mezinárodního jazykové diplomu, vydává Ministerstvo
školství Španělského království
uděluje se pro jazykovou úroveň C1/C2

Vybraná školení, kurzy a certifikáty
březen 2016
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, CERMAT
odb. příprava pedagogických pracovníků: Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky
s PUP MZ pro předmět Český jazyk a literatura
prosinec 2015
Governance Institute Praha
seminář: Moderní korespondence
prosinec 2015
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, CERMAT
odb. příprava pedagogických pracovníků: Hodnotitel ústní zkoušky pro
předmět Český jazyk a literatura
leden 2015
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, CERMAT
odb. příprava pedagogických pracovníků: Hodnotitel ústní zkoušky pro
předmět Španělský jazyk
září 2013
Instituto Cervantes de Praga
Sábado ELE que ELE
kurz pro učitele španělštiny, zaměřený na on-line výuku španělštiny
červen 2012
Instituto Cervantes de Praga
Curso de Didáctica para profesores de E/LE
kurz pro vyučující španělštiny, témata: hodnocení ve výuce jazyků,
mezinárodní certifikace
červenec 2017
Instituto Cervantes de Praga
I Curso de Didáctica para profesores de E/LE
kurz pro vyučující španělštiny se zaměřením na didaktiku a metodologii
prosinec 2007
Instituto Cervantes de Praga
II Encuentro de profesores de E/LE – República Checa: Principios y
Técnicas de la evaluación en la enseñanza de ELE
kurz pro vyučující španělštiny, zaměřený na principy a techniky hodnocení ve
výuce španělštiny jako cizího jazyka
srpen 2004
Universidad de Salamanca, Španělsko
Curso Superior de Metodología de la Enseñanza del Español
Stipendijní kurz metodologie výuky španělštiny, pořádaný Univerzitou v
Salamance a Ministerstvem školství Španělského království
červenec 2002
Universidad de Granada, Španělsko
Curso de Actualización de Lengua y Cultura Españolas para profesores de
Europa Central y Oriental
Stipendijní kurz španělského jazyka a kultury pro vyučující ze střední a
východní Evropy, pořádaný Univerzitou v Granadě a Ministerstvem
školství Španělského království

Jazykové znalosti

podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
Španělština C1/C2
Italština B2 (mezinárodní jazyková zkouška CILS)
Angličtina B2
Portugalština A2

Pracovní zkušenosti:
září 2013 – srpen 2017:
Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, střední odborná škola
výuka předmětů španělština, španělská obchodní korespondence, český jazyk a
literatura, administrativní praktika

září 2013 – červen 2014
DDM Monet, Praha – Modřany
lektorka španělštiny

2000 – dosud
spolupráce se Španělskou hospodářskou komorou, firemní výuka, tlumočení a
překlady pro různé firmy

2011
vydání jazykové příručky Španělská slovíčka a fráze (pro lenochy) – ed. Computer
Press, a.s, EAN 9788025128893

2000 – 2011
Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni
Odborná asistentka a koordinátorka výuky španělštiny, zástupkyně vedoucí katedry
Výuka španělštiny, příprava nových kurzů k akreditaci, administrativní zajištění
výuky, příprava projektů EU

2006 – 2009
JŠ Skřivánek, pobočka Plzeň
lektorka španělštiny v kurzech pro zaměstnance i kurzech pro veřejnost

2000 – 2003
Státní jazyková škola v Plzni
lektorka španělštiny – výuka, příprava nových kurzů, administrativní zajištění výuky
lektorka češtiny pro cizince

od 2000
členství v Asociaci učitelů španělštiny v ČR (AUŠ – APE)
čtvrtletní setkání, cykly přednášek, prezentace prací jednotlivých členů