Joe Provisor a Council v deváté třídě

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Ve čt.16.11.jsme měli tu čest v naší škole přivítat Joe Provisora, zkušeného zahraničního lektora.

Joe strávil s našimi deváťáky a učiteli třetího trojročí celé dopoledne. Představil nám formu komunikace Council v praxi. Hráli jsme společně hry, sdíleli své pocity,názory a příběhy. Dozvěděli jsem se tak o sobě mnoho nového. Měli jsme možnost navzájem sdílet své příběhy, naslouchat si a užít si vzájemné pospolitosti. Zažili jsme i spoustu legrace. Dopolední program měl velkou pozitivní zpětnou vazbu u dětí i učitelů. Tato návštěva nás povzbudila ve spolupráci s Joem a zavedení této metody do naší školy a obohatit tak náš program.

David Červený

Joe Provisor
Mezinárodní trenér poradního kruhu, manželský a rodinný terapeut, dlouholetý učitel, ředitel programu Council in Schools (CIS) a Council Practitioners Center (CPC) v Los Angeles. Vede tréninky pro pedagogy, terapeuty a lidi v businessu. Council ve školách praktikuje od roku 1986, má zkušenosti s Cestou poradního kruhu na více než 50ti školách všech stupňů, od mateřských po univerzity.
Zde se můžete podívat na video pro získání živější představy: Council

Poradní kruh (v orig. Council) je praxe naslouchání a mluvení od srdce. Je prostředkem k srdečnému a soucitnému vyjadřování a přijetí toho, jací jsme my sami, druzí, i situace, ve které se nachází/me. Vytváří příležitost budovat skutečně vzájemný vztah, pochopit vzájemnost komunity a otevřít se celistvosti.

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.