Informativní schůzka pro rodiče předškoláků

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

28.3.od 17.00 hod. se koná informativní schůzka o Montessori programu pro rodiče předškoláků. Schůzka se týká rodičů, kteří chtějí získat bližší představu o organizaci vyučování v trojročích, zápise dětí do 1. třídy, nadstavbových aktivitách tříd, podpoře spolku rodičů atd. 
Těšíme se na setkání (příchod vrátnicí školy a dále po šipkách do tříd Montessori)

Kolektiv Montessori

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.