Informace

Zveřejněno v , autor Montessori

Ve čtvrtek 18.3. bude 4.vyučovací hodinu klub angličtiny. Konec vyučování je v 12.35hod.

Vážení rodiče,

vzhledek k blížícím se třídním schůzkám, bych Vás chtěla požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník je anonymní, proto prosím odpovídejte bez obav. Získané informace mi pomohou při směrování další výuky. Dotazníky Vám přinesou děti. Zpět mi je pošlete prosím v pátek nebo v pondělí.

Děkujia za pomoc Jana Paletová

Domácí procvičování

– násobení a dělení 2,3

– do konce března násobení a dělení 4 

– čtení 

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii Červená třída. Zde je stálý odkaz článku.