informace pro zájemce o dramatický kroužek.

Zveřejněno v , autor Montessori

Vážení rodiče, milé děti, ráda bych Vás informovala o kurzu

DRAMATICKÝ KROUŽEK
2010 – 2011

 
Cílem kroužku je seznámit děti skrze vlastní prožitek s fenoménem divadla. Sdělit, že divadlo není vzdálená umělecká forma, nýbrž hra, kterou mohou samy hrát a která jim může pomoci při objevování světa a jeho souvislostí. Hry jsou zaměřené na rozvoj fantazie, přirozeného sebevyjádření i vzájemné spolupráce, ale také pohybových dovedností, paměti, řeči a mluvního projevu.

Po zkušenosti z minulého roku nabízím pro nadcházející 2 varianty výuky:

1. skupina/ „divadelní hraní“ – hry na rozvoj pozornosti, vnímání, obrazotvornosti, pohybová a jazyková cvičení, rytmika. Pro menší děti nebo ty, kteří od kroužku očekávají smysluplné, tvořivé hraní bez nároku na domácí přípravu či tvorbu pevnějšího dramatického tvaru – představení. (Během roku však určitě uspořádáme „otevřené hodiny“ pro rodiče a další zájemce.) Délka lekce 45 min.

2. skupina/ „tvořivá dramatika“ – základy jevištního projevu, pohybová a hlasová výchova, přednes; individuální práce, práce s partnerem, ve skupině, společné hledání, diskuse, ale i hodnocení vlastní činnosti a tvorby ostatních atd. Našim cílem bude vytvořit během roku společné představení. I zde je ale kladen větší důraz na kreativní přístup a snahu o sebevyjádření než na technicky dokonalý výsledek. Pro ty, kteří mají zájem a chuť pracovat na koncepčně náročnějším společném díle. Délka lekce 60 min.

Předpokládaný termín: 1.skupina: čtvrtek 14.00 – 14.45
2.skupina: čtvrtek 14.45 – 15.45

Cena: lekce 45min – 400 Kč /pol. (15 lekcí)
lekce 60min – 500 Kč/ pol. (15 lekcí)

Veškeré absence bude možné nahradit ve vypsaných náhradních hodinách.

Těším se na setkání

MgA. Klára Novotná
tel.: 777 900 641
e-mail: klaranovotna@volny.cz

Přihlášky s možností zaškrtnout termín dostanou děti do ruky během tohoto týdne a vyplněné je vrátí v kabinetě v přízemí nebo nejpozději na třídních schůzkách 20.9.

Děkujeme

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.