Informace k Výtvarnému klubu

Zveřejněno v , autor Montessori

Vážení rodiče,
ve výtvarné dílně se letos vystřídá za týden okolo padesáti malých
výtvarníků. Je zcela nezbytné, aby každé dítě nosilo a používalo svůj
vlastní ručník a doporučuji též pracovní oděv. Všechny ostatní potřeby,
pomůcky a materiál jsou dětem k dispozici na místě. Od letošního roku
užíváme menší třídu a není možné zde ručníky a zástěrky nechávat.
Navrhuji, aby si děti tyto věci vzaly před výtvarkou ze skříňky v šatně
a po skončení kroužku si je tam opět uložily (některé děti to již takto
dělají).
Informace k Výtvarnému klubu najdete na nástěnce v dolní chodbě
Montessori mezi třídami 2.C a 4.C. a zde na stránkách školy.
Znovu uvádím výši plateb za Výtvarný klub v 1. pololetí:
1. třída: 850,-Kč platí děti z Montessori tříd, které jsou členy
Sdružení, 1050.-Kč ostatní prvňáčci.
2., 3. a 4. třídy: 1130,-Kč členové Sdružení, 1330,-Kč ostatní.
Děkuji za spolupráci a přeji hezké podzimní dny. Jana Guštarová

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.