Informace k organizaci prvního školního týdne 2014/15 v Monte třídách

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Pondělí 1.9.2014

 • v 8.00 začínají děti ze všech tříd kromě prvňáčků

 

Informace pro prvňáčky

 • 8.25 – sraz před hlavním vchodem školy
 • 8.30 – uvítání před školou, krátký program
 • 8.35 – žáci se shromáždí podle tříd u svých učitelek a postupně vcházejí do

budovy, rodiče je následují až do třídy

 • 8.40 – žáci s rodiči ve třídě
 • 8.50 – rodiče opustí třídu, paní učitelka s dětmi cca 40 minut
 • asistentka předá rodičům všechny důležité formuláře a informace ke stravování, odpolední škole a družině/monteklubu
 • děti, které půjdou 1.den do družiny/monteklubu vyplní evidenční list hned na místě

 

Vyučování bude ukončeno pro žáky:

 • 1.trojročí v 9.30 hod.
 • rodiče si dítě převezme osobně nebo ho vybaví lístečkem, kdo ho vyzvedne či jak odchází
 • ostatní v 9.40 hod.

 

Všechny děti, pro které si nepřijdou rodiče hned po vyučování, musí přinést lístek s těmito údaji:

 • jméno dítěte,
 • hodina odchodu ze školy (nejpozději v 16.00 hod.)
 • s kým dítě odejde (např. s matkou, starším sourozencem, babičkou, atd.),
 • datum a podpis jednoho z rodičů.

 

Monteklub i družina bude 1.září otevřena do 16.00 hod.

 

Co s sebou 1.září?

 • přezůvky
 • pokud děti chtějí, aktovku
 • svačinu pokud děti neodchází hned po vyučování domu
 • nemusíte kupovat žádné další potřeby do školy, děti vše dostanou

OBĚD PRO PŘÍCHOZÍ ŽÁKY BUDE 1.9.2014 VYDÁVÁN OD 11.00 DO 12.00 hod.

 

 

Úterý + Středa 2.9. + 3.9.

Děti z první třídy se sejdou před školou v 8.00, kde si je vyzvednou paní učitelky.

 

Vyučování bude ukončeno

 • 1.třída v 10.35 hod.
 • 2.- 3.třída v 11.40 hod.
 • 4.- 6.třída v 12.10 hod.
 • 7.a 8. třída v 12.10 hod.

 

Pro děti, které nebudou odcházet po vyučování domů, bude odpolední škola od 2. září do 14.00 hod. Děti, které do odpolední školy nebudou chodit, přechází do družiny.

Čtvrtek + Pátek 4.9. + 5.9.

Vyučování bude ukončeno

 • 1.-3.třída v 11.40 hod.
 • 4.- 6.třída v 12.10 hod.
 • 7.a 8. třída v 12.10 hod.

V prvním týdnu bude probíhat výuka podle provizorního rozvrhu, výuka podle

stabilního rozvrhu bude zahájena od pondělí 8.9.2014.

Děti, které budou už v prvním týdnu navštěvovat  Monteklub musí přinést lístek, na kterém bude uvedeno

 • jméno dítěte
 • hodina odchodu z odpolední školy či Monteklubu
 • datum a podpis jednoho z rodičů  

 

Další týden:

 

Čtvrtek 11.9.2014

Třídní schůzky

 • 1.trojročí  v 17.00 ve svých třídách
 • 4.-8. třída v 18.00 ve svých třídách
Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.