Informace k 1.týdnu

Zveřejněno v , autor Montessori

Informace pro prvňáčky

 

1.9.2008
8:25 – sraz před hlavním vchodem školy
8:30 – uvítání před školou, krátký program
8:35 – žáci se shromáždí podle tříd u svých učitelek a postupně vcházejí do
          budovy, rodiče je následují až do třídy
8:40 – žáci s rodiči ve třídě
8:45 – rodiče opustí třídu, paní učitelka bude s dětmi cca 25-30 minut
9:15 – rodiče převedou děti do školní družiny, vyplní krátký formulář pro 1.den
9:30 – třídní schůzka rodičů podle tříd

2.9. – 5.9.2008
V dalších dnech 1.týdne bude nástup dětí před školou v 8,00 hod. Třídní učitelky si převezmou žáky u hlavního vchodu školy.

Ukončení vyučování:
2.9. v 9:40
3.9. v 9:40
4.9. v 10:35
5.9. v 11:30
Další informace k organizaci (vyučování, školní družina, obědy, atd.) obdrží
rodiče žáků 1.tříd na třídních schůzkách, které se budou konat v příslušných
učebnách 1.tříd 1.9.2008 v 9:30.

 

Ostatní ročníky

1.9. Vyučování bude zahájeno v 8,00 hod. 
Dítě, které půjde již první školní den do školní družiny, musí přinést lístek s těmito údaji:
o jméno dítěte,
o hodina odchodu ze školní družiny (nejpozději v 16,00 hod.),
o s kým dítě odejde (např. s matkou, bratrem, babičkou, atd.),
o datum a podpis jednoho z rodičů.

Vyučování bude ukončeno pro žáky:
2.-9.tříd v 9:40 hod.
OBĚD PRO PŘÍCHOZÍ ŽÁKY BUDE VYDÁVÁN OD 11:00 DO 12:00.

Úterý 2.9.
2.-4.tříd v 11:30 hod.

Středa 3.9. až pátek 5.9. 
2.-4.třídy v 11:40 hod.

 

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.