Info výtvarného klubu

Zveřejněno v , autor Montessori

Info Výtvarného klubu

Kroužky Výtvarného klubu začnou od října, v týdnu od 4. 10. 2010.
Děti potřebují pouze pracovní oděv.

Platby za kroužky je možné provést bezhotovostně na účet Sdružení
Montessori Modřany (číslo účtu najdete na www.zsmontessori.net) nebo
zaplatit v hotovosti v kabinetě v dolní chodbě u Montessori tříd.

Přehled plateb:
Montessori třídy: 1hodinová lekce – 950,-Kč, 1,5hodinová lekce – 1250,-Kč.
Ostatní třídy: 1hodinová lekce – 1150,-Kč, 1,5hodinová lekce – 1450,-Kč.

Rozřazení dětí rozvrh kroužků: viz příloha

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.