Festival evropských států v druhém dvojročí a 6. třídě

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Děti zpracovaly informace o státech Evropské unie, které představily na festivalu pro všechny děti. V rámci festivalu jsme si užili nejen mapy a zeměpisné informace, ale i národní jídlo, tance, hymny států, kvízy, divadlo, typické předměty atd.

FOTOGRAFIE

 

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny", Červená třída, Fialová třída, Zelená třída. Zde je stálý odkaz článku.