Důležité termíny a informace

 

 

Zahájení školního roku 1.9.2016

Podzimní prázdniny 26. + 27.10.2016

Státní svátek 28.10.2016

Státní svátek 17.11.2016

Vánoční prázdniny 23.12.2016 – 2.1.2017

Pololetní prázdniny 3.2.2017

Jarní prázdniny 13.3. – 17.3.2017

Velikonoční prázdniny 13.4. + 14.4.2017

Velikonoční pondělí 17.4.2017

Státní svátek 1.5.2017

Státní svátek 8.5.2017

Ukončení školního roku 30.6.2017

Přípravný týden na školní rok 2016/17

Děkujeme za opětovnou pomoc :-).

 1. část 17., 18. a 19.8. od 9.00 do 17.00

Prosíme o pomoc s úklidem nové kuchyně, tříd, sestavováním polic a malováním chodeb. Dále prosíme o pomoc se zapisováním knih do knihovny.

 1. část 29., 30. a 31.8. od 9.00 do 17.00

Bude se jednat o pomoc hlavně s úklidem ve třídách, laminování a stříhání. Prosíme o napsání mailu, že můžete přijít, na adresu svých třídních učitelů.

Adaptační pobyty

Konkrétní informace přijdou v samostatných mailech. Pro úspěšné zahájení školní práce v nových třídních kolektivech je velmi žádoucí, aby se adaptačního pobytu zúčastnily opravdu všechny děti.

 1. trojročí se spaním ve škole 15. – 17.9.2016
 2. – 6. ročník se spaním ve škole 8. – 10.9.2016
 3. a 8. ročník s výjezdem 6. – 9.9.2016

9.ročník 12. – 14.9.2016

Workshop Omítání vnitřních stěn slaměné učebny        

Konkrétní informace přijdou v samostatném mailu. Organizace bude stejná, jako při omítání venkovních stěn. 17.-18.9.2016 od 9.00

Besedy Na Beránku

S Táňou Fišerovou 26.9.2016  17.30 – 20.00 (zrušena)

S Vráťou Hláskem 30.11.2016 17.30 – 20.00

Třídní schůzky

Účast všech rodičů je velmi důležitá. Začátek v 17.30 ve třídách. Na programu bude organizace školního roku, organizace práce ve třídách a pravidla práce ve škole.

 1. – 3. ročník 20.9.2016
 2. – 6. ročník 21.9.2016
 3. – 8. ročník 22.9.2016
 4. ročník 05.9.2016

Konzultační hodiny

Jsou určeny pro zájemce z řad rodičů nebo na vyžádání učitelem či dítětem.

Všechny ročníky listopad 2016 a duben 2017

Festival zdravé výživy

Konkrétní informace k této již tradiční akci přijdou v samostatném mailu. Je určena pro zájemce z řad rodičů a dětí.

Ve škole v matematickém sále 7.10.2016

Podzimní jarmark Montessori Na Beránku

Konkrétní informace přijdou v samostatných mailech. Všichni rodiče a děti jsou srdečně zváni i se svými rodinnými příslušníky a známými. Všichni zájemci o pomoc s organizací jsou vítáni. Více na třídních schůzkách.

Na školním pozemku 22.10.2016

Podzimní rodičovský večer

Je určen pro zájemce z řad rodičů o způsob výuky a práci s dětmi.

Všechny ročníky 10.11.2016

Plavecký výcvik s výjezdem do Nymburka

Konkrétní informace a přihlašovací formulář přijde v samostatném mailu. Výcvik je určen pouze zájemcům ze 3. a 4. ročníku. Maximální počet je 20-23 dětí. 21. – 25.11.2016

Adventní tvořivá dílna v Monteklubu      

K oblíbenému vytváření adventních věnců jsou zváni všichni. Je potřeba se přihlásit (monteklub@zsmontessori.ne)

25.11. 2016 od 14.00 do 17.00 hod.

   

Vánoční besídka (bez přespání)

Na část večera jsou většinou zváni rodiče s dětmi, potom slavíme „štědrý večer“ sami s dětmi ve třídách. program upřesníme.

Všechny ročníky 20.12.2016 16.30 – 20.00

Den otevřených dveří upřesníme

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků březen 2017   

Zápis do 1.ročníku duben 2017

Zimní pobyt s lyžováním v Mariánské v Krušných horách

Konkrétní informace přijdou v samostatných mailech. Je určen pro zájemce. prosíme o nabídky pomoci na pobytu z řad rodičů. Více na třídních schůzkách.

 1. – 3. ročník 15. – 20.1.2017

4.- 6. ročník 9. – 15.1.2017

7., 8. a 9. ročník 4. –  9.1.2017

               

Jarní jarmark

Konkrétní informace přijdou v samostatných mailech. Všichni rodiče a děti jsou srdečně zváni i se svými rodinnými příslušníky a známými.

Na pozemku školy 22.4.2017

Třídní schůzky duben 2017, termín upřesníme              

Květinová tvořivá dílna v Monteklubu   

K aranžování květinové dekorace pro maminky jsou zváni všichni.

od 14.00 do 18.00,  přesné datum doplníme

Škola v přírodě

Konkrétní informace přijdou v samostatných mailech. Protože pro úspěšné fungování naší školy je velmi důležité, aby se děti s učiteli i mezi sebou navzájem setkávaly i v mimoškolním prostředí a v jiných než typicky školních situacích, je velmi žádoucí, aby se školy v přírodě zúčastnily opravdu všechny děti.

 1. – 6. ročník 19.5. – 26.5.2017
 2. a 8. ročník pravděpodobně konec května,          
  termín ještě upřesníme  
 1. ročník si bude samostatně plánovat výjezd do zahraničí, termín pravděpodobně na začátku června (bude záležet na konkrétní destinaci a případně letenkách)

Spaní ve škole 29.6.2017

Přednáška Clause Kaula pro rodiče 30.6.2017

Kurzy pro učitele

(podle typu jsou zváni i rodiče či jiní zájemci)

Kurz Kosmická výchova v Německu 5. – 12.8.2016

Erudio Montessori pořádá kurz Kreativní tanec 5. – 6.11.2016

Kurz MBTI typologie 10.- 11.2.2017

Teambuilding (napíšeme zase Ježíškovi 🙂 8. – 9.4.2017

Erudio Montessori pořádá kurz Sexuální výchova  upřesníme

Erudio Montessori pořádá opět týdenní kurz s Clausem Kaulem v Praze 1.7 – 5.7.2017

 

Kontakty do školy

tel.: 244 402 412, 241 770 046 + příslušná linka ( přízemí 20, 1. patro 21 )

tel. do školní jídelny (přímá linka): 241 761 534

 

e-mail školy: naberanku@naberanku.cz

stránky školy: www.naberanku.cz

stránky Montessori: www.zsmontessori.net

email Montessori: info@zsmontessori.net

 

 

Omlouvání žáků:

 • jakýkoliv důvod nejpozději do 3 kalendářních dnů třídnímu učiteli
 • veškeré omluvenky musí být  následně zapsány v Záznamníčku školáka
 • mimořádné uvolňování žáků během vyučování (ze školní družiny) – vždy písemně, uveďte čas, aktuální datum a podpis rodičů (zákonných zástupců)
 • uvolňování žáků na více dnů (např.rodinný ozdravný pobyt, sportovní soustředění aj.) požádejte předem, a to:
  • do deseti dnů ze školního vyučování třídního učitele
  • na více než deset dnů ze školního vyučování ředitele školy (prostřednictvím třídního učitele)

 

Další informace

 • při změnách, zejména kontaktů na rodiče a při změně zdravotní pojišťovny dítěte, popř. při jiných změnách (adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností apod.) žádáme o bezodkladnou aktualizaci v Záznamníčku, popř. jiným prokazatelným způsobem
 • doporučujeme, aby žáci měli všechny své věci označeny (obuv, ošacení, školní pomůcky a potřeby), aby nenosili do školy cenné věci a věci, které bezprostředně nepotřebují k výuce (vč.mobilních telefonů a elektroniky), aby si v šatních skříňkách a v dalších prostorách školy bez přímého dozoru nenechávali peníze, klíče, legitimace MHD, mobilní telefony, kalkulačky aj., a aby do školy nenosili předměty, kterými by případně mohli sobě nebo spolužákům způsobit újmu na zdraví (skleněné lahve, ostré předměty, napodobeniny zbraní atd.).
 • informace o možnostech docházky do jiných škol si mohou rodiče vyžádat u třídních učitelů, vedení školy (zvl. informace o gymnáziích a jiných středních školách)
 • ve školním roce 2014/2015 navštěvuje školu přes 630 žáků v 30ti třídách

 

 

Školní družina

 • žáky, kteří budou navštěvovat školní družinu (ŠD), tj. přednostně žáci od 1.ročníku do naplnění kapacity ŠD, je nutné písemně přihlásit do 4.9. (formulář Přihláška do školní družiny) a v případě, že potřeba rodičů mít umístěné dítě v ŠD pomine, je třeba dítě písemně odhlásit; další informace naleznete na formuláři Přihlášky
 • v roce 2014/15 má ŠD schválenou kapacitu 330 žáků (11 odd. po 30ti žácích), proto v případě, že počet přihlášek převýší schválenou kapacitu, budou žáci do ŠD přijímáni podle kritérií (věk dítěte)
 • linka do ŠD – 20 (původní prostory v křídle B),  39 (nové prostory v křídle A),  od 15,00 hod. též na tel. 732 856 140 (pro obě křídla)
 • Monteklub je součástí školní družiny a podrobné informace obdržíte na třídních schůzkách 11.9.

 

 

Školní stravování :

 • přihlášky k odběru obědů nových strávníků vyřizuje vedoucí školní jídelny paní Ječná (kontakty viz níže)
 • ceny obědů od 1.9.: žáci 7–10 let 24,- Kč, žáci 11–14 let 26,- Kč, žáci nad 15 let 28,- Kč
 • podmínky k objednávání, odběru a odhlašování obědů jsou uvedeny jednak v přihlášce, jednak v provozním řádu školní jídelny
 • upozorňujeme rodiče, kteří platí obědy složenkou, že dítě musí předložit doklad o zaplacení vedoucí školní jídelny do posledního pracovního dne předcházejícího měsíce; v případě neprokázání platby v uvedeném termínu je strava v následujícím měsíci vydána pouze do vyčerpání kreditu žáka (kredit tvoří počet obědů odhlášených v minulém měsíci), po vyčerpání kreditu nebude oběd vydán.
 • kontakt na vedoucí ŠJ paní Ječnou – tel.: 241 761 534, e-mail: jidelna@naberanku.cz

 

Školská rada pracuje ve složení:

PhDr. Ondřej Neumajer – předseda, PaedDr. Miroslava Veselíková, PhDr.Tomáš Grulich, Ing. Tomáš Kasa, Mgr. Jana Janoušková, Mgr. Lucie Najmanová – členové školské rady.

 

Veškeré aktuální a další informace viz – www.naberanku.cz a www.zsmontessori.net

 

další termíny ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *