Druhý den návštěvy Clause Kaula v naší škole

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Druhý den své návštěvy v naší škole věnoval Claus Kaul vlastním prezentacím, takže učitelé měli tu obrovskou příležitost (a potěšení) sledovat ho při práci s dětmi. Fotografie jsou zde.

 

Začal v nižším trojročí prezentacemi násobení dvojciferných čísel “japonským způsobem” a počítání se zápornými čísly. Děti se do prezentací nadšeně zapojily, o to, kdo bude sedět vedle “pana učitele”, a tedy bude nejblíže pomůckám, se doslova přetlačovaly. Bylo také fascinující pozorovat, že jazyk matematiky je mezinárodní. Ačkoliv prezentace probíhaly v angličtině, i malé děti velmi rychle odposlechly základní matematické pojmy v angličtině a za chvíli už v podstatě nepotřebovaly tlumočení. Nadšení z prezentací  zavládlo nejen mezi dětmi, Michal se hned po jejich skončení vydal do Obi koupit dřevěné tyčky na japonské násobení:-)

 

Následovala prezentace na téma podnebné pásy pro žáky vyššího trojročí. Po ní si pan Kaul odskočil do našeho anglického bufetu a po krátké přestávce pokračoval prezentací o světových náboženstvích. I tato prezentace děti velmi zaujala, nadšeně spolupracovaly a rozmisťovaly symboly nejrozšířenějších náboženství po mapě světa. Když v závěru viděly, jak se na mapě jednotlivá náboženství navzájem mísí na všech kontinentech, vyzněla úplně přirozeně a prostě Clausova slova o nezbytnosti tolerance každého z nás k lidem jiných vyznání a názorů, bez které  není možné dosáhnout světového míru.

 

Navzdory tomu, že (jak Claus Kaul sám o sobě se smíchem říká) je už důchodce, pokračoval v podstatě bez přestávky prezentací pro 2. trojročí o fotosyntéze. I tady děti odměnily jeho úžasný pedagogický (a herecký) výkon velkým potleskem. A ještě větší potlesk následoval, když naše škola dostala dárek – velký plakát stromu právě pro tuto prezentaci. “Zbytek materiálu si určitě nejpozději do příštího týdne vyrobíte sami, o tom nepochybuji,” komentoval s úsměvem Kaul jednu z věcí, které se mu u nás velmi líbily, totiž že učitelé velmi rychle zapojují do výuky co nejvíce nových pomůcek, se kterými se seznamují na Clausových kurzech. Protože ale tyto pomůcky nejsou často dostupné (buď jsou příliš finančně náročné, nebo prostě nejsou k mání v dostatečném počtu pro všechny zájemce v Čechách), naši učitelé je sami, nebo s pomocí zapálených rodičů, babiček a jiných nadšenců, vyrábějí.

 

Svůj den s dětmi zakončil Claus Kaul prezentací v sedmé třídě na téma trinomická krychle, předvedl při ní i svou úplně novou pomůcku, s jejíž pomocí se děti pod jeho vedením propracovaly až k výpočtu třetí odmocniny.

 

Při závěrečném přátelském rozhovoru (už bez dětí) nám ještě zodpověděl zvídavé dotazy a přidal pár cenných rad a zkušeností. Z nich jako největší si asi všichni odnášíme jednu: V současném světě není informace, kterou by si naše děti nemohly samy najít s pomocí počítače. To co ale školu dělá dobrou školou, do níž i v dnešní době stojí za to posílat své děti a do níž děti rády chodí  a rády se v ní učí, je láska, kterou zde děti dostanou, láska, s kterou jim učitelé informace předávají.

Rodičům a dětem můžeme slíbit, že budeme vždy dělat vše pro to, aby naše děti tuto lásku u nás ve škole cítily!

Děkujeme panu Kaulovi, že byl po tyto krátké dva dny pro nás učitele obrovským zdrojem inspirace a energie, které pro naši práci není nikdy dost. A doufejme, že někdy brzy v budoucnu zase u nás ve škole nashledanou!

 

Petra Mitická

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.

Jedna odpověď na Druhý den návštěvy Clause Kaula v naší škole

  1. Zuzka Vránová říká:

    Jsem moc ráda, že se při návštěvě pana Clause Kaula potvrdilo, co už sama dlouho cítím, totiž, že je mým dětem v této škole dobře, a že moje rozhodnutí je sem zapsat se ukázalo jako nejlepší, co jsem mohla pro ně udělat na jejich cestě ke vzdělání. Děkuji všem učitelům a asistentům za odvedenou práci a myslím, že i je těší slyšet slova chvály a ocenění.
    Zuzka Vránová