Domov seniorů

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Spolupráce s domovem seniorů opět v plném proudu!

I tento školní rok jsme se zapojili do dění Domova seniorů ve Vysočanech. Stejně jako minulý rok (http://www.zsmontessori.net/spoluprace-s-domovem-senioru/) se výběr dětí z druhého trojročí účastní každý měsíc aktivit, které mají senioři v nabídce každé dopoledne. Někdy je to tvoření, zpívání a tancování, vzpomínkový klub, někdy sázení kytiček, dámský klub, čtení a podobně. Děti se seniory tráví čas na workshopu a když to jde, různým způsobem se zapojují do dění, pomáhají klientům a pozorují, jak to v takovém domově chodí.
Interakce se zdá být velkým přínosem pro obě strany. Děti mají výborné postřehy ohledně chodu domova, pocitů klientů a krásně vylézá napovrch jejich empatie. Ač je to i pro děti někdy občas náročné (spousta klientů je již nemocná a nelze vždy odhadnout, zda vnímají nebo ví co povídají), jen svou přítomností a energií předávají vědomě i nevědomě radost a rozptýlení všem přítomným. Je to pro ně určitá dávka dobrodružství a okolí nabídnou zas trochu jiný pohled na věc.
Všem dětem moc děkujeme, někdy je to pro ně taky výzva pohybovat se přirozeně v takovém neznámém prostředí, ale zvládají to skvěle a v naprosté většině přicházejí zpátky nadšení a plní dojmů. Těšíme se na další měsíce a další interakce malých a velkých!
Úryvky z poslední závěrečné reflexe:
Jim bylo příjemný, že jsme tam byli…“
„Lucka si našla babičku. které pomáhala…“
„Je to podobný, jako kdybys mluvila s malým dítětem, nejdřív jím jseš, pak vyrosteš a někdy se pak zase vrátíš…“
„Nejdřív jsme si četli noviny, aby věděli, co se děje ve světě…“
„Nevím, jestli tam s námi chtěli být, ale asi se jim to líbilo. Pak jedna paní za mnou přišla a chtěla si povídat…“
„Jedna paní mi připomínala mojí babičku…“
„Bylo mi jich líto…“
„Tvářili se šťastně, že mají pozornost…“
„Odváželi jsme je na vozíčku, to mě bavilo…“
„Říkají si příjmením, aby si zachovali svou důstojnost…
Anna Kodríková a Helena Herelová
Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.