Dětský crowdfunding funguje!

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Na začátku byl nápad, jak už to ostatně povětšinou bývá.

Na výboru sdružení Spolku Montessori cesta přednesli učitelé přání přizvat do svých řad anglicky a

ideálně i španělsky hovořícího cizince.

Spočetli jsme, že k tomu potřebujeme 165.000 ročně.

Tomáš Hajzler navrhl, abychom pro první rok zkusili crowdfunding, než najdeme jiný, pravidelný zdroj

financí pro tento projekt (v nejednom smyslu) hranice přesahující.

A protože jsme zrovna s Tomášem hledali program pro žákovský parlament, aby členové mohli být

užiteční ještě dříve, než se zhostí přípravy jarního jarmarku (o něm až někdy příště), nabídli jsme

dětem, zda si celý projekt získání financí na učitele z ciziny nechtějí vzít na starost.

Skupinka dětí se do příprav projektu vrhla s elánem, který některým vydržel až do úplného konce.

(Znáte to, ne vždy dojdou do cíle úplně všichni  a děti se odhad svých sil a vytrvalosti musí také

nejdříve naučit.) Děti vymyslely scénář klipu, odměny pro dárce, Tomáš a učitelé sestavili informativní

část o naší Montessori škole a…

…a Magnus Engervall nám natočil krásný klip! Ještě jednou děkujeme!

Server nakopni.me poslal projekt dětí do světa a dárci přispívali, přispívali, někdo po kapkách, někdo

naběračkou, šplouchalo to a cákalo, štědří lidé nastřádali moře peněz a v tuto chvíli probíhá výběr

budoucího učitele našich angličtiny chtivých dítek.

 

Alexandra Škampová

 

 

 

Zde je seznam ctěných dárců, jimž ze srdce děkujeme:

Barbora Munzarová                       Ivona Racková

Jarmila Malá                                    Michal Hammer

Petr Pilař

Daniela Pešková                              Zuzka Rozenská

Petra Bartozelová                            Tomáš Grulich

Vojtěch Vrba

Šárka a Petr                                     Valáškovi Josef Vrána

Jan Třasák                                       Tomáš+Eva+Monika+Jakub Pulcovi

Jakub Mrklovský                           Stanislav Rak

Ivo Marvan                                      Milan Vašák

Petra Mitická                                   Rodina Brůžkova

Jana Šlapáková                               Lenka Jašková

Jan Mazánek                                   AMIT s.r.o. AMiT p. Ludvíková

Miroslav Renda                               Nikola Křístek

Petra Hajzlerová                            Bohdan Janoušek

Adéla Kubešová                             Kateřina Tomešová

Petr Kozák                                       Ivana Hladká

Gabriela Poláková                         Hana Řezníčková

Petr Samec                                      Jan Jedlička

Jana Pešková                                  Jolanta Sokolová

Jana Běhounková                         Miroslava Vlčková

Josef Jasanský                               Jitka Široká

Tomáš Kellovský                           Dita Coufalová

Jiří Trnka                                        Miroslava Kellovská

Libuše Tomášková                        Jaroslava Jiskrová

Jitka Plechatová                            Robert Haas

Eva Brabcová                                 Iveta Mlezivová

Linda Kotrbová                             Jiřina Nešporová

Jana Sokolová                                Hana Drašarová

Markéta Kozelská                         Petr Konvička

Tomáš Klíma                                 Jiří Černý

Jiří Charvát                                    Hana Boháčová

Martina Bludská                           Larisa Janáčková

Ivana Kanděrová                          Josef Petrák

Tomáš Ehrenberger                    Anna Veselovská

Barbora Zemanová                     Alena Vyčítalová

Andrea Komárková                     Hana Vernerová

Matyáš Kavan                              Jiří Verner

Jana Melníková                           Radko Verner

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.